Jeruzalem Toogdag 2008

Henk Schouten • 84 - 2008 • Uitgave: 14/15
Vanwege het 60-jarig jubileum van de staat Israël mochten we met drie Zoeklicht-groepen naar Jeruzalem optrekken. In Jeruzalem ontmoetten we de zangers van het HOLLAND KOOR, Noortje van Middelkoop, Jan Lenselink en Wim Pols met de Country Trail Band. Zij verzorgden met elkaar veel zang en muziek en werden daarin bijgestaan door verschillende Israëlische koren en een kinderkoor met zang en reidans, allemaal heel ontroerend.

In het kerkje van Abu Gosh hielden we onze Jeruzalem Toogdag. Ondergetekende stond korte tijd stil bij de 4000 jaar geschiedenis van het volk. Een geschiedenis getekend door ontzettend veel leed en verdriet. Vervolgens werd nagedacht over de huidige situatie van Israël, is dit nu wat de Here God heeft beloofd? Hoewel we dankbaar zijn met de heel duidelijke tekenen van Gods aanwezigheid, moeten we toch stellen dat in geestelijk opzicht het herstel er nog niet is. Tenslotte werden er lijnen getrokken naar de toekomst. Op welke wijze zal de Here God met Israël uiteindelijk tot Zijn bestemming komen. Daniël profeteerde daar over in de profetie over de 70 jaarweken. Deze en andere profetieën leren ons dat Israël na veel strijd, uiteindelijk door de Here God bewaard, nog zal mogen wonen en leven in het land dat God voor hen heeft gekozen. Heel de wereld zal dan weten dat de God van Israël werkelijk God is.
De collecte die werd ingezameld, bracht € 620,- op en was bestemd voor Yad Elie - Keren Boaz, een organisatie die aan kinderen van zowel Joodse als Palestijnse afkomst maaltijden verstrekt, want helaas kent het land ook gebrek en armoede.

Eén van de zoeklichtreizigers was Alfred Munting. Alfred was de gelukkige prijswinnaar van de abonnementenactie. Zijn naam werd door Feike ter Velde tijdens een redactievergadering getrokken. Een leuke bijkomstigheid was er toen bleek dat hij tot voor kort Het Zoeklicht tekst inlas voor de blindenbibliotheek. Toen hij daar mee stopte, nam hij zelf een abonnement. De prijs was dus echt verdiend.

Zolang de mogelijkheden er zijn, willen we als Zoeklicht het land en haar bewoners met onze reizen bemoedigen. Wanneer u de nieuwe folder wil, kunt u deze bij aanvragen bij Isropa. Tel. 075-6811955 of mail naar zoeklichtreizen@isropa.nl. Aan de nieuwe folder wordt gewerkt.

Ds. Henk Schouten