Jeugdavond over terugkeer van Jezus

ds. M.M. van Campen • 84 - 2008 • Uitgave: 17
Op vrijdagavond 12 september wordt er een bijzondere jongerenavond gehouden in een grote tent op ons terrein van Het Brandpunt in Doorn. Ds. Ruud van Campen is hier één van de sprekers. Hij staat inmiddels 3 jaar in een hervormde bondsgemeente in Rotterdam-Zuid. Hij legt hier vast uit waarom deze avond zo bijzonder is. “Onze kerk heet de Maranathakerk. Mijn allereerste preek in deze gemeente ging over 1 Korintiërs 16:22: ‘Als iemand de Heere niet liefheeft, die zij vervloekt, Maranatha!’ Nu is het makkelijker het woord ‘maranatha’ op een kerkgebouw te zetten, of over een wederkomsttekst te preken, dan een echte maranathachristen te zijn, een christen die leeft in de verwachting van de spoedige terugkeer van de Here Jezus. Maranatha = Here Jezus, kom! Een belofte, maar ook een gebed. Het staat op menig kerkgebouw, je vindt het terug in veel Bijbelteksten in het Nieuwe Testament, maar is het ook brandend in ons hart?

Dat is de vraag voor de komende jongerenavond die voorafgaat aan de Zoeklicht Toogdag. Het thema voor de avond op vrijdag 12 september is: Maranatha, Jezus zal zeker komen! Van harte hopen we veel evangelische en reformatorische jongeren te ontmoeten.
Naast gebed en zang zullen evangelist Aad van de Sande en ik een toespraak houden. Aad zal spreken over: ‘Een ding staat vast, Jezus komt’ En daarna zal ik wat gaan zeggen over: ‘Jouw leven in het licht van de wederkomst’. We dienen een Meester die terugkomt! En dan? Maar ook: hoe leef ik daar naar toe en hoe bereid ik me erop voor? Ben ik gered? Maar ben ik ook gereed? Heb ik me bekeerd tot God, maar ben ik ook bereid om Zijn Zoon te verwelkomen?

Ik heb zelf drie dochters, onder wie twee tieners. Een aantal jongeren bij ons in de kerk op vereniging en kring zijn actief betrokken bij evangelisatiewerk en kinderwerk. Ook spreek ik nogal eens op jongerenavonden waar het vooral gaat over verzoening met God en vervulling met de Geest, maar het thema verwachting van de Heiland is toch vaak iets dat op achtergrond staat. Hoewel dit jaar de jeugdvereniging het hele boek de Openbaring heeft behandeld, blijken er zoveel meningen te zijn, dat de kern, ‘Zie Ik kom spoedig’, onder dreigt te sneeuwen. Dit is een gevaar in onze tijd: verwarring in plaats van verwachting. Hete hoofden en koude harten.
Ik ben blij dat aanstaande 12 september een zo belangrijk Bijbels thema aan de orde wordt gesteld. De signalen van de eindtijd zijn zo veel en zo duidelijk. Het gevaar is dat er gewenning optreedt, zodat we doorslapen of spotten: dat Koninkrijk van U, komt daar nog wat van? We hebben het nodig om wakker geschud te worden. Gods klok tikt door en de tijd is nabij. Laten we niet zijn als de 10 maagden die alle 10 sliepen. Totdat de roepstem weerklonk: Zie de Bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet.
Wederkomstverwachting is geen hobby van enkele christenen. Het mag ook niet de hoop van enigen zijn, maar is de enige hoop en behoort tot het hart van het christen-zijn. Geloof, hoop en liefde zijn de drie kernwoorden van de christen. Wie gelooft in Jezus, houdt van Hem en hoopt op Hem.

Natuurlijk hoop ik dat het een fijn samenzijn zal worden. De sfeer onderling is ook belangrijk. Goede gesprekken en onderlinge ontmoetingen van jongeren zijn nodig om elkaar aan te vuren en te bemoedigen. Mijn gebed is dat de jongerenavond ertoe zal bijdragen dat jongelui niet de datum gaan berekenen, zo dat al zou kunnen, maar wel gaan rekenen met Zijn aanstaande komst. De liefde zegt: van mij mag U komen. Of moeten er toch nog wat dingen opgeruimd worden in mijn leven. Zeggen we: “Ik houd van de Here Jezus, maar blijft U nog maar even weg?” Ik bid dat de Geest het vuur van de liefde en de vlam van de hoop weer zal gaan aanwakkeren in ons hart en leven. Het vuur van de liefde roept om de Geliefde en ziet uit naar moment van de verschijning, waarop Hij van achter de wolk tevoorschijn komt.
In 1 Tessalonicenzen 1:9-10 staat het kort en kernachtig verwoord: een christen is iemand die zich a) van de afgoden heeft bekeerd tot God, b) om de levende en waarachtige God te dienen én c) Zijn Zoon uit de hemel te verwachten.
Heel concreet en praktisch wil ik gaan nadenken over wat het verlangen naar Zijn verschijning verhindert en wat het versterkt. De Maranathaprediking bedoelt als uitwerking: relativering van bijzaken; levensreiniging en heiliging; evangelieverkondiging; blijde levensverwachting; persoonlijke bekering.”

De avond begint om 19.00 uur tot 22.30 uur. Ook vragen kunnen gesteld worden. De samenkomst vindt plaats in een tent op het Brandpunt terrein, Postweg 18 te Doorn.

Ds. M.M. van Campen