Kerstfeest

Henk Schouten • 81 - 2005/06 • Uitgave: 20/21
KerstfeestDe tijd, waarin we het kerstfeest vieren is vol symboliek. Het is donker, bijna de kortste dag. De dagen gaan weer langer worden, meer licht. In lang verleden tijd heeft men er bewust voor gekozen dit feest op deze datum te vieren. Men zocht aansluiting bij een bestaand feest, het zonnewende feest. Dat was heidens. De zendelingen van de eerste eeuwen wilden de heidense volken leren dat het licht der wereld gekomen was, Jezus Christus. Wat een heerlijke boodschap was dat. De duisternis van het heidendom werd verdreven, het licht van Gods liefde veranderde de duistere wereld.Soms lijkt de duisternis het geboortefeest weer weggedrukt te hebben. Toch zal Gods liefde en genade uiteindelijk sterker blijken. Dat zal gebeuren wanneer Jezus Christus, zoals Hij heeft beloofd, terugkomt. De tekenen der tijden leren dat die alles veranderende gebeurtenis niet ver weg meer kan zijn. Misschien het nieuwe jaar?Daarom ook willen we u vanuit ons kantoor niet alleen gezegende kerstdagen toewensen, maar ook een heilvol 2006, moge de zegen van de Here uw deel zijn.Ds. Henk Schouten

Directeur Het Zoeklicht