Image

‘Kerstgevoel’

Joël Oosterhagen • 98 - 2022 • Uitgave: 12

Bent u ons vorige maand tegengekomen op de Nederland Zingt-dag of tijdens de Familiedagen? Duizenden mensen zijn langs onze stands gelopen en konden zo kennis maken met Het Zoeklicht. Maar u had ons misschien ook kunnen tegenkomen tijdens een studieavond ergens in het land of zelfs op de televisie. De afgelopen 13 weken was Theo Niemeijer elke vrijdagavond te zien op Family 7 met de serie Bijbelse toekomstverwachting.

We proberen via verschillende mogelijkheden christenen op te roepen om te leven uit verwachting. In deze maand mogen we weer stilstaan bij de eerste komst van de Heere Jezus. Hoewel de Bijbel ons niet leert om het kerstfeest te vieren, denk ik dat het goed is om elke keer weer bepaald te worden bij het grote wonder van de Heere God. Hoe God mens werd en ‘Zichzelf vernederd heeft en gehoorzaam is geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood’ (Filippenzen 2:8).  

Een fijn gevoel
Kerst roept bij mij altijd een bepaald gevoel en emotie op. Met dankbaarheid kijk ik terug op de periode dat ik als kind aan verschillende kerstmusicals mocht deelnemen en luisterde ik altijd aandachtig naar het kerstverhaal dat boeiend verteld werd. De kou, de donkere dagen en de gezelligheid van lichtjes zorgen altijd weer dat ik een ‘fijn gevoel’ krijg. Totdat alles voorbij is en het januari is. Hierover schrijft Corine Daane heel treffend op pagina 21.  

We moeten niet hangen in de sfeer rondom kerst, zoals de wereld die gecreëerd heeft. Ook moeten we niet blijven stilstaan bij dat baby’tje in de kribbe. We moeten zien op de grootheid van God. Zien op Zijn goedheid, trouw en genade. Zoals het volk van God elke keer weer gewezen moest worden op wat God heeft gedaan, zo is het goed dat ook wij elke keer weer bepaald worden door wat de Heere Jezus voor ons gedaan heeft (zie pagina 24).  

Genadetijd
Hoe bijzonder dat de hele Bijbel toewerkt naar het hoogtepunt: de Redder Die komt (zie pagina 12) en Die weer komt om ons tot Zich te nemen. Het is nog genadetijd en we mogen onze naasten het Evangelie vertellen. Het is nog steeds mogelijk om gratis evangelisatiemateriaal te bestellen via www.citybibles.com of 0318 – 240 360.  

De redactie wenst u een gezegende kerst toe!  

Joël Oosterhagen