Kracht in zwakheid

Dirk van Genderen • 85 - 2009 • Uitgave: 18
‘Wat fijn dat de Here u zo gebruikt voor Zijn Woord. Dat had u niet verwacht, hè. Soms moet de Here dingen toelaten die niet altijd aangenaam zijn, maar wel wonderlijk. Ik lees steeds uw Nieuwsbrieven en de commentaren van uw website. Die krijg ik van een vriendin, die ze voor mij uitprint. Er is veel voor u veranderd na dat ongeluk, maar het is wonderlijk hoe God werkt, om ons te gebruiken.’

Zomaar een brief van een 86-jarige lezer van Het Zoeklicht. En omdat regelmatig lezers van Het Zoeklicht en ook anderen vragen hoe het nu met mij gaat, wil ik daar voor een keer, aan het eind van de zomervakantie, iets over vertellen. Temeer, daar ik ook regelmatig andere brieven en mails krijg. Van mensen die kennelijk menen te weten dat de genezing bij wijze van spreken voor het grijpen ligt. ‘Ga naar die en die genezingsdienst en je zult genezing ontvangen.’ En regelmatig is de teneur: als je God gehoorzaam bent, ga je, maar als je niet gaat, ben je ongehoorzaam. Dan kies je er zelf voor ziek te blijven.’

Geen gemakkelijke weg
Veel lezers zullen wel weten dat ik eind vorig jaar moest stoppen bij EO-Visie. De whiplashklachten bleken te beperkend te zijn om mijn eindredactiewerk voort te zetten. Gelukkig kon ik wel door blijven gaan met het schrijven van mijn maandelijkse bijdragen voor Het Zoeklicht.
U zult begrijpen dat het niet altijd gemakkelijk was om deze weg te gaan en het schrijven van het tweewekelijkse commentaar in Visie, waarmee een groot deel van ‘christelijk Nederland’ bereikt kon worden, los te laten. De Here gaf echter genade om het echt los te laten en in Zijn hand te geven. Dat gaf rust en vrede.
Er ging een deur dicht, maar de Here opende nieuwe deuren. Een paar broeders opperden het idee een eigen website te beginnen en eind vorig jaar ben ik daarmee gestart. De wekelijkse, gratis nieuwsbrief ‘DIRKs visie’ heeft inmiddels al vele duizenden lezers.

De klachten zijn gebleven: voortdurend nekpijn, minder energie, minder goede concentratie en minder goed geheugen. U ziet het: naar de mens gesproken is het geen succesverhaal. Genezing bleef vooralsnog uit. Maar God hoorde de gebeden wel zeker.
Ik voel me erg aangesproken door het gebed van Paulus in 2 Korintiërs 12. Daar bidt hij tot drie keer toe of de Here de doorn uit zijn vlees weg wil nemen. Als antwoord kreeg hij: ‘Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.’ En: ‘Als ik zwak ben, dan ben ik machtig.’

Loslaten
De Here wil Zijn kracht openbaren in onze zwakheid. Dan komt het er wel op aan dat wij de strijd staken. Dat we alles loslaten en in Zijn hand geven. Dan neemt Hij het over en wil Hij ons dragen, met ons meegaan, voor ons zorgen, als de Goede Herder.
Ik heb het ervaren: als wij het los kunnen laten, gaat Hij aan het werk. ‘De HERE zal voor u strijden en gij zult stil zijn’ (Ex. 14:14). Dat betekent niet altijd genezing, hoe graag we dat ook zouden willen. Maar wel kracht in zwakheid en vrede, de vrede van God die alle verstand te boven gaat (Fil. 4:7).

Genezingsdienst?
En zeker, ik geloof dat God ook vandaag nog geneest. Efeze 3:20 - ‘Hem nu, Die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen…’ - laat wel zien dat Zijn macht onbegrensd is. Laten we nooit te klein van Hem denken.
God kan ons thuis genezen of in de gemeente waar we bij zijn aangesloten. Daarvoor hoeven we echt niet naar een speciale genezingsdienst. Ik heb wel verhalen van mensen gehoord die naar een genezingsdienst waren geweest. Er was voor hen gebeden en in Gods Naam was hun genezing verkondigd. Maar de genezing bleef uit. Dan klopt er iets niet.

Wanneer tegen mij gezegd wordt dat ik naar een speciale genezingsdienst moet gaan en dat ik dan daar genezing zal ontvangen, zeg ik meestal: ‘Als dat Gods wil is, zal Hij mij dat ook heus wel duidelijk maken.’ Maar vooralsnog ervaar ik niet dat Hij mij daarheen leidt. Wel weet ik dat Hij mij wil leren Hem te volgen. En Hij zegt het als het ware: ‘Durf je het aan Mij te volgen en volledig te vertrouwen dat Ik voor je zal zorgen?’ Die weg wil ik gaan, met Hem en achter Hem aan.

Dirk van Genderen