Kredietcrisis, weer een stap verder in profetische ontwikkeling

Henk Schouten • 84 - 2008 • Uitgave: 22
Het is knap wanneer u is ontgaan dat de wereld in een financiële crisis is geraakt. Dan moet u van een andere planeet komen of uit een lange diepe coma. Alle dagen staan kranten en media stil bij de financiële malaise. Ik ga er dus van uit dat u wel weet hoe spannend het leven van beurshandelaren en bankemployees de laatste weken is. En niet alleen van hen, velen hadden hun pensioenen opgebouwd op de onwaarachtige mammon, wat nu? Ik begrijp niet zoveel van de financiële kant van de samenleving. Soms lijkt het voor mij, dat men nu heeft ontdekt dat niet bestaand geld weg is, ofwel de financiële luchtbel is doorgeprikt. Financiële analisten hebben natuurlijk heel andere verklaringen.

Mij is verschillende keren de vraag gesteld of dit alles met Openbaring 18 te maken heeft. In dat hoofdstuk uit het laatste Bijbelboek gaat het om de val van Babylon. We zien dat daar vooral de financiële wereld, de wereld van handel en de plek van de handel, onderuit gaat. Zoals eerder, toen de Twin Towers ineen zakten na die vreselijk laffe aanslag, moet ook hier het antwoord zijn, nee. Neen, dit is niet de gebeurtenis uit Openbaring 18. Die gebeurtenis zal namelijk in één uur plaatsvinden en wat zeker zo belangrijk is: die geprofeteerde val van Babylon vindt plaats aan het einde van de Grote Verdrukking. Dat betekent dat de gemeente tegen die tijd al een kleine zeven jaar in het Vaderhuis bij de Heer haar verblijf heeft. Het betekent ook, dat de antichrist aan het toppunt van zijn macht gekomen zal zijn. Allemaal grote en belangrijke ontwikkelingen, die zeker in de nabije toekomst zullen plaatsvinden. Dan zal ook de profetie uit Openbaring 18 werkelijkheid worden, maar nu is dat nog niet het geval.

Toch heeft het één en ander er wel mee te maken. We zien een paar opmerkelijke dingen. De banken, in gewoon Nederlands, hebben in ongebreidelde hebzucht hun hand overspeeld. Het geld dat er op papier leek te zijn, was er dus niet. Fortis in ons land en bij de zuiderburen ging onderuit. ING is in zwaar weer, wie zullen volgen? Regeringen sprongen bij, kochten op, werden daarmee bankinstellingen!!
Fortis, kracht, kracht van de mens, kracht van de afgod Mammon, viel. Wie op de onrechtvaardige Mammon vertrouwt heeft op zand gebouwd.

Hoe moeten we dit profetisch duiden? Ik gaf het al aan. We zien ineens dat regeringen als bankdirecteuren gaan optreden. We horen de roep om een nieuw, wereldwijd, financieel systeem. We zien hoe, vooral in Europa, de handen ineen worden geslagen om tot een gezamenlijke aanpak te komen van de financiële chaos, om gezamenlijk ook een weg te vinden uit de misère. Nu regeringen als bankdirecties kunnen gaan optreden zien we wel weer een stap in de richting van de komst van de antichrist en de macht die langzaamaan voor het grijpen ligt. Dit politiek dier zal kunnen maken dat niemand kan kopen of verkopen dan die het teken van het Beest (de antichrist) heeft. Technisch gezien heeft de computer en de chip dit alles al gefaciliteerd, het is dus gewoon mogelijk! Dat maakt het leven in deze tijd al profetisch uniek. Nu zien we, in de huidige financiële malaise, hoe er weer een stapje in die richting gedaan wordt. Ik zeg het wel eens zo: Steeds meer (financiële) macht komt in handen van steeds minder mensen. Straks blijven enkelen over, de tien regeringsleiders. Zij zullen vol verbazing hun macht aan die éne schenken, het wonderkind, politiek, economisch, financieel. Hij zal de wereld uitleiden uit de problemen. Uiteindelijk zal blijken dat de wereld geleid wordt in de grootste problematiek ooit, maar dan is er geen weg terug meer, dan valt Babylon en alles wat daarbij hoort, maar dan verschijnt ook de Heer, met ieder die bij Hem hoort.

Wanneer mensen mij vragen of de kredietcrisis bij Openbaring 18 hoort, dan zeg ik nee, alleen indirect. Deze crisis hoort bij Openbaring 13, centralisatie van financiële macht. Straks het beest aan de macht, dat maakt dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het teken van het beest heeft. Pas later volgt dus de val van Babylon. Het zijn wel duidelijk hoorbare voetstappen van de Here Jezus. Hij komt om Zijn gemeente te halen, wij moeten bereid zijn Hem te ontmoeten. Het zou een ramp zijn wanneer u dat ontgaan zal. Ik weet het zeker, Jezus zal zeker komen.

Ds. Henk Schouten