Kroonbede: Gebed voor de overheid

Peter de Haan • 83 - 2007 • Uitgave: 12
Kroonbede: Gebed voor de overheidEen week voor Prinsjesdag vindt in Den Haag op 11 september de Kroonbede plaats. Deze interkerkelijke landelijke gebedsdienst vindt traditiegetrouw plaats ter gelegenheid van de opening van het parlementaire jaar, om te bidden voor de overheid. Ds. C. van Atten, Christelijk Gereformeerd predikant, zal een korte overweging houden over God en politiek. Het Comité Kroonbede roept op om ook lokaal Kroonbedes te organiseren rond Prinsjesdag. Deze oproep wordt ondersteund door de partijvoorzitters van CDA, ChristenUnie en SGP. De dienst begint om 20.00 uur in de Bethlehemkerk, Laan van Meerdervoort 627 in Den Haag.