Lafhartige overval op christelijk Ambonees dorp

Red. Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 6/7
Ambon. 28 april 2002
Het is zondagmorgen 4 uur plaatselijke tijd. Plotseling valt de stroom uit in het slapende dorp Soya. Dan wordt ineens de tropennacht verscheurd door het geluid van explosies en het geratel van machinegeweren. Al gauw klinkt overal geschreeuw en gehuil van vrouwen en kinderen. Het christelijke dorp ligt vijf kilometer buiten Ambon-stad op de helling van de Sirimauberg. Daardoor zijn de vlammen van het brandende dorp van ver te zien. Dertig huizen gaan in vlammen op.

Men kan zich niet verdedigen, want de inwoners van Soya hebben gehoor gegeven aan de eis van het vredesverdrag, en hun wapens ingeleverd. De overvallers dragen militaire uniformen en hebben een Javaans accent. Het kunnen soldaten zijn. maar ook Laskar Jihadstrijders. Een uur 'later verlaten zij het dorp, twaalf doden achterlatend. zeven vrouwen, drie mannen en twee baby's. Een tv-ploeg treft de overlevenden aan tijdens een rouwdienst in de regen die ze die zondagmorgen houden naast de smeulende resten van hun historische protestantse kerk uit 1896.
Bron: Open Doors