L’histoire se répète

Maurits Tompot • 84 - 2008 • Uitgave: 7
In een weekendbijlage van het AD van 29 december stond een artikel over Nicolas Sarkozy. De foto erboven toonde de Franse hyperpresident, bijgenaamd Tsarkozy, rijdend op een wit paard, genaamd Universe. Het trof mij dat deze zoon van een Hongaarse immigrant Frankrijk verovert als een Napoleon uit Elba, zonder een schot te lossen. Door zijn werkdrift, passie en ambitie voor macht dendert deze menselijke dynamo als een locomotief door binnen- en buitenland.
Na een bliksemcarrière als gemeenteraadslid, burgemeester, europarlementariër, minister van zowel binnenlandse zaken, economie en financiën werd hij op 6 mei gekozen tot president van Frankrijk. Hij was een ‘verlosser’ van Bulgaarse verpleegkundigen, sloot een megadeal van 10 miljard euro met Gaddafi en verraste de Amerikaanse president met een charmeoffensief. Twee maanden na zijn echtscheiding werd hij gespot met een fotomodel, waarmee hij onlangs trouwde. Sinds zijn verkiezingsoverwinning zoekt Sarkozy steun voor de oprichting van de Mediterrane Unie, die de bestaande akkoorden tussen de Europese Unie en andere landen rond de Middellandse Zee zal vervangen en verdiepen. Hij gebruikt daarbij de nucleaire kennis van Frankrijk als smeermiddel. Hij wil dat de grootste Europese landen het voortouw gaan nemen om een werkbare EU te krijgen. Voila zonder sarcasme: Sarko, een zeer veelbelovende persoonlijkheid in een Verenigd Europa!
Helaas moet ik denken aan teksten uit het oude boek: ‘en ik zag, en zie een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.’ De vier ruiters uit de Apocalyps zijn oordelen. Bij de eerste ruiter is sprake van de antichrist, die ‘verduveld’ veel lijkt op de Christus. Johannes, een volgeling van Christus, kreeg deze openbaringen, te lezen in het laatste boek van de Bijbel, hoofdstuk 6:2. Met dezelfde snelheid van de nieuwe tornado die als een Rocky de politieke arena betreedt, lezen we verder in hoofdstuk 13, de eerste 8 verzen:
1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw.
De geschiedenis leert dat de mens niets van de geschiedenis leert. Na Caesar, Karel de Grote, Napoleon, Lenin, Stalin, Mao, Mussolini en Hitler zal de mensheid wederom een held gaan verwelkomen die een meedogenloos beest blijkt te zijn en de wereld in het grootste verderf ooit zal storten. Het laatste beest komt op uit de volkerenzee, zoals verklaard wordt in Openbaring 17:15. De horens staan voor politieke machten die een statenbond vormen en sneller opkomen dan het rijk van Alexander de Grote, het luipaard Griekenland, sterker zijn dan de beer Darius van de Meden en Perzen en machtiger dan Caesar, de leeuw van het Romeinse Rijk (Daniël 7 en 8). Dit nieuwe, herstelde Romeinse Rijk zal al de kenmerken van die vorige machten in zich hebben. Het is de sluwheid van de draak die hem de bovenmenselijke wijsheid en macht zal geven over de andere bondgenoten. Bovendien zorgt de genezing van een dodelijke wond, denk aan Kennedy en de hulp van een ander beest, dat de gehele wereld hem achterna gaat.

11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.
Het tweede beest komt voort uit de aarde, niet uit de zee, volgens Bijbelse symboliek: een man uit Israël. Met de recente shows van Uri Geller worden mensen snel rijp gemaakt. Zoals bij alle dictators moeten er weer beelden komen tot zelfverheerlijking. Herinnert u zich nog het beeld van koning Nebukadnezar met de lemen voeten en tien tenen (Daniël 2:44)? Dit toekomstige beeld zal zelfs kunnen spreken, zoals de Fransen nu al Sarkozy iedere dag op beelden van de tv kunnen zien en horen. De allerheiligste plek op aarde is de Tempelberg in Jeruzalem, waar de Joodse orthodoxen nog graag een tempel, die in onderdelen al klaar is, willen bouwen. Hoe de plaats te regelen met de islamieten en hun moskee vraagt grote diplomatieke behendigheid. Het Franse initiatief om een Unie van Mediterrane landen te creëren, zal het nodige krediet opbouwen en zie: de vroegere grens van het oude Romeinse Rijk wordt weer hersteld volgens de profetieën.
Om met de Joden te onderhandelen, is het gunstig als deze persoon zelf een Joodse achtergrond heeft. Via zijn moeders zijde stamt Nicolas inderdaad af van Sefardische Joden uit Griekenland. De Franse president is overigens één van de weinige staatshoofden die zetelt in de Europese Raad en daadwerkelijke politieke macht kan uitoefenen. Nicolas is daar overigens kind aan huis, omdat hij er van 1999-2004 zelf als parlementariër werkte. Aangezien de vredevorst alle problemen zal willen oplossen, dan zeker het Midden-Oosten probleem. Als dank mag hij dan toch wel zijn beeld in de tempel plaatsen? Dit zal tevens het moment zijn dat het masker af gaat van wat blijkt de antichrist te zijn, die ‘vrede, vrede’ beloofde en geen gevaar.
Dat alle mensen een merkteken van het beest krijgen, ligt inmiddels al jaren in de planning, want zoals keizer Augustus ooit een volkstelling verordineerde is het nu nog makkelijker voor Big Brother om iedereen te monitoren. Het gemak van de gemeenschappelijke euro, geldt des te meer voor een persoonlijk nummer waaronder de pinpas, BSN (Burger Service Nummer), rijbewijs, zorgverzekering etc. zullen vallen. Tegenwoordig bij uw huisdier onder de huid aangebracht, kan zo’n chip bij u wellicht binnenkort elektronisch worden getatoeëerd op u hand? Bij amputatie is uw voorhoofd zeker geschikt. Daarmee kunt u vast berekenen of Nicolas Paul Stéphane Sarkóczy de Nagy-Bocsa het nummer 666 heeft.
Ik heb het verstand niet om het in het Grieks of Hebreeuws,ניקולא סרקוזי, te vinden en ik hoop van harte dat die hardwerkende Sarkozy die mens ook niet is, al heeft hij veel kenmerken om er aan te gaan voldoen. Mag het u aanzetten om het profetisch woord blijvend te bestuderen en waakzaam te zijn.

Maurits Tompot

Bron: Algemeen Dagblad, Wikipedia en website van Nicolas Sarkozy