Lijnen tussen links en de Islam

Feike ter Velde • 83 - 2007 • Uitgave: 14
Lijnen tussen links en de IslamDe internationale politieke situatie wordt in meerderheid, maar niet uitsluitend, gedomineerd door de politieke Islam. Er tekenen zich langzaam maar zeker toch ook andere donkere wolken af aan de horizon. Te denken valt aan Rusland met Vladimir Poetin, China en ook Venezuela met Hugo Chavez. Wat cruciaal is, is vooral de houding van Europa jegens de Verenigde Staten. Lichtpuntjes daarbij zijn de nieuwe president van Frankrijk, Nicolas Sarkozy, en de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Maar links-extremisme van binnenuit Europa is nog altijd de ondermijnende factor.
In ons land is de discussie over de Islam behoorlijk aangezwengeld door het kamerdebat rond Geert Wilders en zijn voorstel de koran te verbieden, omdat deze oproept tot geweld. Dat voorstel is uiteraard niet door ons parlement overgenomen, hoewel niemand ontkende dat de koran niet zou aanzetten tot geweld. Uiteraard zijn onze parlementariërs geen korankenners, maar enkele van hen hebben zich zeker laten voorlichten door deskundigen. Bovendien mogen we veronderstellen dat ze de geschiedenis kennen en weten van het zwaard van Mohammed en zijn oorlogen, zijn veroveringen en het uitroeien van de christelijke kerk in heel het Midden-Oosten en Noord-Afrika ten koste van miljoenen mensenlevens. In Afrikaanse landen worden regelmatig kerken in brand gestoken door fanatieke moslims. De Arabische moslimregering van Soedan is verantwoordelijk voor het bloedbad in Darfur, maar ook voor de moord op honderdduizenden christenen in het zuiden van Soedan, wat ook al twintig jaar aan de gang is, maar waarover we niet veel meer horen. In ons land én in de rest van de wereld is het nog steeds niet gebruikelijk om man en paard te noemen. Toen Geert Wilders dat wél deed stond heel onze politieke wereld op haar kop. Er volgde een debat in de Tweede Kamer en Wilders noemde de PvdA-minister, die nu al spreekt van een islamitische traditie in Nederland, knettergek. Dat is geen fatsoenlijk taalgebruik en dat zou niet moeten gebeuren. Maar het is wel duidelijk voor de doorsnee Nederlander, die van de deftige parlementaire taal niet altijd alles begrijpt. Wat we echter ook in Nederland zien, is het samengaan van links en vooral extreem-links met de moslimfascisten. Dat is zorgelijk, want dat gebeurt ook wereldwijd. Eerder maakte deze rubriek melding van een optocht in Amsterdam van moslimactivisten die borden droegen, waarop tot vernietiging van de staat Israël werd opgeroepen. In deze Arabische optocht met antisemitische en fascistische kreten liep SP-kamerlid Harry van Bommel uitdrukkelijk zichtbaar en vooraan mee.De intellectuele, maar linkse krant, NRC-Handelsblad, weigerde het artikel van Geert Wilders over het verbod van de koran, die toen uitweek naar de Volkskrant. Maar datzelfde NRC-Handelsblad publiceerde wel artikelen van twee moslims die actief zijn in de uiterst linkerhoek van het politieke spectrum, zonder dat deze krant hun volle politieke identiteit en politieke actie erbij vermeldde. Deze moslims, Peyman Jafari en Behnam Taebi, waren erop uit parlementslid Geert Wilders te beschadigen, maar ook de in Nederland actieve jonge Iraniër Eshan Jami, die zich wil inzetten voor de veiligheid en de legitimiteit van ex-moslims in ons land. Wat er niet bij werd vermeld is dat Jafari en Taebi eerst te rade zijn gegaan bij de voorzitter van de Vereniging van Imams in Nederland om hun strategie te bepalen en steun te verwerven voor hun actie tegen de jonge ex-moslim Eshan Jami. Maar kwalijker nog is dat niet wordt vermeld dat Peyman Jafari zeer actief is bij de extreme Internationale Socialisten, die steeds sympathie laten blijken voor islamitische terreurdaden tot vernietiging van het kapitalistische Westen. De aanval op de Twin Towers past in die strategie. Behnam Taebi, ex-gemeenteraadslid voor de SP, is ook te vinden bij de Internationale Socialisten. Dat politici van de SP van Jan Marijnissen ook die marxistisch-leninistische trekken hebben, wordt natuurlijk door henzelf weggemoffeld, maar is wel degelijk een feit.

Veel jonge christenen hebben op de SP gestemd bij de afgelopen verkiezingen. In de kringen van de Internationale Socialisten wordt Nederland voorgesteld als een zeer discriminerende maatschappij voor moslims. Deze extreem linkse club schreef naar de eigen aanhang dat de cartoonrellen in Denemarken, direct gevolg waren van racisme tegen moslims in dat land! Met dergelijke hetzes trachten ze moslimjongeren achter hun linkse gedachtegoed te krijgen. In dit licht is het niet verwonderlijk dat kamerlid Harry van Bommel met die Arabische demonstratie tegen Israël (tijdens de oorlog tegen Hezbollah in Zuid-Libanon) zo demonstratief meeliep. Het zou mensen de ogen moeten openen voor deze ondemocratische lieden in onze democratie. Onder de grond lopen er lijnen van linkse politici (bij ons bijv. SP’ers) naar zeer extreem linkse groepen en politieke islamisten en hun organisaties. Dat zelfs een kwaliteitskrant als NRC-Handelsblad aan deze lieden een podium biedt, is niet te begrijpen. Heet dat nog steeds ‘politiek correct’, of is het een vorm van bedrog en valse voorlichting?Voortdurend wordt er een beroep op de Partij van de Arbeid gedaan zich ook duidelijker uit te spreken tegen islamitisch extremisme, maar tot nu toe tevergeefs. Minister Vogelaar doet alsof de islam een verrijking van onze cultuur is geworden. De generatie ná haar wordt misschien wel wakker uit die boze droom. De geschiedenis van de islam is helder als glas en het is bijna beledigend te lezen dat de islam wordt vergeleken met de christelijke traditie in ons land en in Europa. De Nederlandse arabist, dr. Hans Jansen, verklaart klip en klaar dat Europa capituleert voor de islam en geheel islamitisch zal worden: ‘Eurabië’, als de meest waarschijnlijke optie voor de nabije toekomst (CV Koers – sept. 2007).

Wat onze overheid en ook regeringen in andere Europese landen en in de Verenigde Staten verzuimen te doen, is de eigen bevolking bewust te maken van de gevaren van de islam. Het gaat er niet om dat we onze islamitische buurman verdacht maken. Hij is zelf een gevangene van het systeem waar hij in zit. Anders zou hij niet in onze westerse wereld wonen.De Franse president Nicolas Sarkozy deed twee dingen: hij ging naar Noord-Afrikaanse landen om de betrekkingen te verbeteren en tegelijkertijd zegt hij luid en duidelijk dat er hard zal worden opgetreden tegen alle moslimextremisme in Frankrijk. De Fransen hebben in dit opzicht grote verwachtingen van hun nieuwe president. Ook zegt hij ronduit dat we er niet nog eens zeventig miljoen moslims uit Turkije bij moeten hebben in Europa. Dat is heldere taal. Op dezelfde wijze laat de Duitse bondskanselier Angela Merkel zich uit. Aan die duidelijke taal hebben we behoefte. Vooral het CDA moet helder zijn en niet draaierig als het om de Islam gaat. Dat de Partij van de Arbeid dat doet en graag moslimstemmen erbij willen hebben, dat weten we. De softe aanpak van de socialisten heeft in het verleden en tot op vandaag voor problemen gezorgd. Terwijl Hitler een geweldig veroveringsleger opbouwde, liepen de socialisten hier met het gebroken geweertje op het revers. Ze denken nog steeds dat we in kabouterland leven, maar dat is niet zo. Wij zijn opgegroeid bij christelijke waarden en normen, de Islam kent die niet. De anti-Amerikaanse geluiden in de linkse hoek zijn van oudsher te wantrouwen. De Westerse wereld zal zich moeten instellen op zware tijden, vooral Amerika. Buurman Hugo Chavez van Venezuela, boezemvriend van de communist Fidel Castro van Cuba, heeft Ahmadinejad van Iran omhelsd en samen zien ze het wel zitten om het verderfelijke Westerse kapitalisme te vernietigen.Het is geen tijd om chocolaatjes uit te delen naar de dreigende wereld van de islam. China en Rusland strijden om het hardst de banden met de olielanden, waaronder Venezuela, te verstevigen, ten koste van de vrije wereld. In ons land zouden islamitische organisaties en topmensen er goed aan doen zich veel openlijker te distantiëren van alle moslimdreiging. Maar dat geluid horen we niet. Het zal er ook niet komen. Zij blijven zich gedragen als geplaagde en misdeelde kinderen, terwijl er nog steeds moskeeën gebouwd worden in Europa en in Nederland, ex-moslims worden bedreigd en in elkaar geslagen op straat en de Bijbel nog steeds ten strengste is verboden in Saoedi-Arabië. Ondanks het feit dat Andries Knevel van de EO wekelijks een moslimjuffrouw, compleet met hoofddoek, aan zijn tv-tafel liet meepraten.Feike ter Velde