Meerderheid vindt stationsposters tegen vloeken nuttig

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 13
Ruim zestig procent van de treinreizigers denkt dat de stationsposters tegen het vloeken nut hebben. Dit blijkt uit een stationsenquête van de Bond tegen het vloeken. De posters zetten volgens de respondenten aan het nadenken. De enquête bevestigt dat er een stevig draagvlak is voor de posters, aldus de Bond. Gedragsverandering begint bij bewustwording.

De nieuwe directeur van de Bond, Theo Bor, wil vanwege die bewustwording inzetten op het jongerenwerk. “Verruwing en respect zijn items die leven in de maatschappij. Het is de taak van de Bond om daarop in te haken.” Bor wil daarin samenwerken met scholen, aanverwante organisaties en de overheid.