Mensen klonen? De natuur protesteert…

Drs. Wilco Sliedrecht • 79 - 2003/04 • Uitgave: 4
Een nieuw gezichtspunt door recent wetenschappelijk onderzoek...

Wetenschappers in de VS laten weten dat honderden pogingen om apen te klonen zijn geëindigd in een fiasco. Uit hun onderzoek blijkt dat de biologische eigenschappen van de eicel van primaten (hieronder valt biologisch gezien ook de mens) klonen bijna onmogelijk maken. Bij pogingen tot klonen van primaten, werd duidelijk dat de eicel in twee ongelijke delen deelt. Hierdoor wordt het DNA (erfelijk materiaal) onevenredig over beide cellen verdeeld.
Prof. Dr. Gerald Schatten (hoogleraar verloskunde, gynaecologie en voortplantingswetenschappen aan de Universiteit van Pittsburgh's medische faculteit in Pennsylvania) verklaarde: "Dit is opnieuw een nagel in de doodskist van het klonen. Er moet nooit geprobeerd worden om mensen te klonen. Het is niet veilig, het is onethisch en moet strafbaar zijn".

Als de informatie van de Amerikaanse onderzoekers juist is, kunnen vele wetenschappers een zucht van verlichting slaken; veel artsen, biologen en wetenschappers vinden klonen van mensen onacceptabel.

"In het licht van de huidige kennis en wetenschappelijk onderzoek moet er niet met het klonen van mensen worden doorgegaan", aldus de internationale artsenorganisatie Doctors for Life.
"Recent moest Dolly (het eerste gekloonde schaap) worden afgemaakt vanwege een longziekte die ontstaan is op basis van vroegtijdige veroudering. Eerdere claims dat er al mensen zijn gekloond, zijn overigens allemaal van twijfelachtige aard of bleken onwaar".

Drs. W. Sliedrecht, arts
Contactpersoon Doctors for Life Int. in Nederland.
Doctors for Life International is een internationale organisatie van medici.