Mensenhulp is ijdel

Jan van Barneveld • 84 - 2008 • Uitgave: 21
Een profetische advertentie
In het Israëlische tijdschrift The Jerusalem Report stond onlang een paginagrote advertentie van de Ben-Goerion Universiteit, die in de Negev-woestijn ligt en daar ook werkt. We vertalen een passage uit die advertentie:
‘Vandaag kweken boeren grote zeebaarzen, tilapia’s en siervissen middenin de woestijn. Hele gebieden van de wildernis zijn nu overvloedige boomgaarden en kwekerijen. Als we de woestijn kunnen laten bloeien, kunnen we ook gezond water brengen aan een dorstige wereld.’
Iedereen die in Israël rondreist, kan dit profetische wonder met eigen ogen zien. Leest u in dit verband Jesaja 35:1 en 6 eens. Wij noemen een andere tekst uit Jesaja:
‘Ik zal de woestijn tot een waterplas maken en het dorre land tot waterbronnen. Ik zal in de woestijn ceder, acacia, mirt en olijfwilg zetten… opdat men zie en tevens erkenne, bedenkt en tevens begrijpe, dat de hand van de HERE dit gedaan en de Heilige van Israël het geschapen heeft’ (Jes. 41:18-20).
Dwars tegen alle tegenstand en druk in gaat de HERE door met het herstel van Zijn land. God werkt met en door mensen. Zelfs met mensen die niet weten of erkennen dat ‘de Heilige van Israël het geschapen heeft.’ Ook de terugkeer van de stammen van Israël gaat door. In Noordoost-India wachten nog 7232 leden van de stam Manasse op groen licht, om terug te keren naar het land dat God onder ede aan het volk Israël heeft beloofd. Ook andere stammen zullen komen, want ‘het huis van Jakob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen’ (Obadja :19).

Gods machtige hand
Israël gaat momenteel een zware weg. Er zijn veel en machtige vijanden. Van alle kanten wordt Israël bedreigd. Een Palestijnse terroristenstaat in het hartland van Israël, een tweede Gaza, lijkt onvermijdelijk. Israëli’s zijn nergens veilig. De Israëlische regering roept toeristen op om de Sinaï te mijden, omdat de terroristen van plan zijn ze te ontvoeren en als gijzelaars naar Gaza te smokkelen. Diverse aanslagen op Israëli’s in het buitenland zijn gelukkig verijdeld. De hele wereld schijnt tegen Israël te zijn. De VS lijkt Israël te laten vallen. Iran is bijna klaar z’n dreigementen uit te voeren. Syrië en Hezbollah staan zwaarbewapend klaar voor een volgende ronde. De Israëlische generaal Avi Mizrah waarschuwde voor de mogelijkheid dat Syrië in een volgende oorlog chemische wapens zal inzetten! Wie het profetische Woord naast deze angstig-gevaarlijke toestand legt, kan onmiddellijk een paar belangrijke conclusies trekken:
• Binnenkort zullen er belangrijke en opvallende, door de Bijbel voorzegde gebeurtenissen plaatsvinden.
• Deze ontwikkelingen zijn voorzegd. Dus de machtige hand van de HERE is er in.
• De komst van de Here is nabij.
• Onze gebeden en onze steun aan Israël zijn sterke wapens in de strijd om het komende Koninkrijk en grote hulp voor Israël.
We zullen nu een paar ontwikkelingen noemen.

Onzichtbare machten
Het regime in Iran is bezeten van een apocalyptische visie. De fanatieke, sjiitische machthebbers zijn ervan overtuigd dat zij uitverkoren zijn de komst van de islamitische messias, de Mahdi, voor te bereiden. In hun scenario is Israël de eerste vijand die vernietigd moet worden. Dan pas kan vanuit Jeruzalem de laatste Jihad (heilige oorlog) beginnen en volgt het wereldwijde, islamitische ‘vrederijk’, een kalifaat onder de Mahdi. Daarom heeft diplomatie, praten met Iran, zoals vijf voormalige ministers van Buitenlandse Zaken van de VS suggereren, geen zin. Iran gaat krachtig door met het produceren van atoomwapens. Shahab-3 raketten worden klaar gemaakt voor atoomkoppen. Het IAEA (Internationaal Atoom Energie Agentschap van de VN) heeft ernstig gewaarschuwd dat Iran begin 2009 klaar zal zijn. Israël staat alleen tegenover de dodelijke dreiging van de islam. De machthebbers in Iran weten dat zij een geestelijke strijd strijden. Daarom riep Ahmadinejad tijdens zijn rede voor de VN in september 2005 zijn godheid aan en bad om de spoedige komst van de Mahdi. Onlangs waarschuwde Brigade Generaal Nasser Arasteh dat Israël “niet alleen met zichtbare, maar ook met onzichtbare machten zal worden bestreden.” Het is een strijd van de godheid van de islam tegen de God van Israël. Een gevecht om het komende Koninkrijk. Mensenhulp is ijdel. De Bijbel leert dat gebedshulp overwinning geeft. “HERE, neem uw grote macht op U” (zie Op. 11:17).

VS gewaarschuwd
Koortsachtig hebben president Bush en minister Rice gewerkt aan een Palestijnse staat in Judea en Samaria. In de nadagen van premier Olmert is Israël onder zware druk gezet om een nieuwe terreurstaat binnen Gods grenzen voor Israël te vestigen. Om de realisatie van een, zoals Psalm 105:10 zegt, ‘een eeuwig verbond’ van God te doorkruisen. Immers God zei: “U zal Ik het land Kanaän geven als het u toegemeten erfdeel.” Het ‘hele land Kanaän’ benadrukte de Eeuwige tegenover Zijn vriend Abraham (Gen. 17:8). Tot een ‘bezitting voor altijd’. Niet voor niets gingen er waarschuwende oordelen over de VS (zie Psalm 105:7). De failliete banken, het tragische spoorongeluk bij Los Angelos en de ontzaglijke vernielingen door orkaan Ike waren waarschuwingen van de God van Israël: Raak Mijn volk niet aan!

Exit Olmert
De minister van Buitenlandse Zaken, Tzipi Livni is met een kleine meerderheid en met behulp van stemmen van Arabische Israëli’s tot opvolger van premier Olmert gekozen. Zij, als hoofd van de Kadima-partij, probeert een nieuwe regering te vormen. Deze partij heeft dezelfde visie als Olmert, die gezegd heeft: “De visie van een ‘Groter Israël’ (dat betekent een staat Israël van de Jordaan tot de Middellandse Zee, het Bijbelse Israël, het ‘ganse land Kanaän’) is over. Dat bestaat niet. Iedereen die zo denkt misleidt zichzelf.” Zo denken velen in Israël. Zo denkt de wereld. Ahmadinejad deed er een beetje lacherig over en reageerde: “Ook de visie van een klein Israël is over.” De Almachtige, de God van Israël lacht ook. Want Hij heeft Abraham en zijn nageslacht ‘het ganse land Kanaän’ beloofd. Dat heeft Hij bevestigd door een ‘eeuwig verbond’ (Gen. 17:8 en Ps. 105:10,11). God liegt niet! Mensenhulp kan dit niet tot stand brengen. Ook in dit verband zullen we ons verbazen over Gods wonderbare werken.

Gog
Intussen is Rusland, de Gog uit Ezechiël 38 en 39, onderweg naar Israël. Modern wapentuig wordt aan Syrië en Iran geleverd. Een Syrische haven bij Tartous in het noordoosten van de Middellandse Zee, wordt klaargemaakt voor de Russische oorlogsvloot. Alles spitst zich toe op Israël en op Jeruzalem. De zeer gespannen toestand kan elk moment exploderen en uitlopen op een van de eindtijdoorlogen.

Mensenhulp is ijdel (Ps. 108:13)
Het is een wonder dat Israël nog bestaat. Dat de terugkeer van Israël doorgaat. Dat woestijnen nog steeds vruchtbaar worden gemaakt. Dat God doorgaat met het Bijbelse herstelplan voor Zijn volk. Maar de toestand is nu wel erg kritiek. De volgende klacht van David geldt ook voor Israël: “Schouw ik naar rechts en zie ik uit - niemand ziet naar mij om; mij is de toevlucht ontvallen - niemand vraagt naar mij” (Ps. 142:5). En: “nabij is de nood en er is geen helper.” Maar als we bidden is er een Helper. We bidden of de HERE Israël leiders geeft die mannen en vrouwen zijn ‘naar Gods hart’. Zodat Gods goede plannen vlot en voorspoedig voortgang mogen vinden. We bidden dat de Here een schild zal vormen tegen de wapens van de vijand (Ps. 3:4). We bidden voor het geestelijk herstel van Israël. Zo, al biddend, werken we mee aan Gods reddingsplan voor Zijn volk en voor de wereld.

Jan van Barneveld