Moet ik overal wat van vinden?

Johan Schep • 97 - 2021 • Uitgave: 8
Wekelijks ontvang ik mails en telefoontjes waarin mij gevraagd wordt om ergens (zo niet overal) toch iets van te vinden. Het blijkt als ik mijn Bijbel lees dat de Heere Jezus Zich daar eigenlijk nooit toe laat uitdagen.

De Heere Jezus zegt nooit wat Hij vindt van de slavernij en van de Romeinse overheersing uit die tijd. Maar Hij laat wel Zijn almacht en liefde zien aan een hoofdman die bij Hem komt voor zijn zieke knecht (Mattheüs 8:5-13). Ook zoekt Hij het conflict niet op met de Farizeeën en de schriftgeleerden, maar Hij laat Zich niet tegenhouden om met bewogen liefde de mensen te genezen en hen vergeving te schenken. De Heere Jezus vraagt van ons om Zijn volgeling te zijn en om vrucht te dragen, zodat God de Vader in ons verheerlijkt wordt.

Verlangen naar echtheid
Als hemelburgers hoeven wij niet overal iets van te vinden. Bijvoorbeeld over corona: over hoe het ontstaan is of over een vaccin of over de maatregelen wat die wel of niet op gaan leveren. Dat vraagt de Heere God ook niet van ons. Hij vraagt van ons om in de Heere Jezus te blijven, zoals de rank in de Wijnstok. De Heere Jezus verlangt zo naar echtheid, zodat Hij Zich thuis voelt in ons hart.
Natuurlijk komt er soms iets zo dichtbij, dat je er wel iets over moet vinden en dan kan het best wel eens ingewikkeld zijn. Ik spreek niet over fundamentele waarheden die tegen Gods Woord ingaan natuurlijk. Ik ben aan het leren om er eerst voor te bidden en er dan een nachtje over te slapen. In de wetenschap en verwachting dat de Heere God bij machte is om mij te laten weten wat wijsheid is. Ook dan komt er de ene keer meer duidelijkheid, dan de andere keer. Maar in dit alles mogen wij weten dat als wij de Heere liefhebben, Hij alles ten goede zal keren.

Vernieuwd verlangen
Laat mij u dienen met deze woorden van Paulus uit Romeinen 12:9-12. Het is een makkelijke vertaling: ‘Je liefde voor elkaar moet echt zijn. Blijf ver weg van alles, wat slecht is en houdt vast aan alles wat goed is. Houdt van elkaar zoals broeders en zusters. Laat ook duidelijk merken dat je respect hebt voor die ander. Doe dat met heel je hart en laat de Heilige Geest vrij in je werken en dien de Heere. Laat merken dat je vreugdevol bent omdat je op de Heere Jezus vertrouwt. Houdt vol als je in de moeilijkheden komt en blijf bidden. Steun allen die je hulp juist nu zo keihard nodig hebben.’ Door deze woorden groeide er in de schrijver en mij een vernieuwd verlangen om stil te zijn en dicht bij de Heere Jezus te leven en mij te voeden met Zijn leven in mij.

Johan Schep