Nieuw evangelisatie-platform Upstream: De velden zijn wit om te oogsten

Peter van der Weerd • 97 - 2021 • Uitgave: 9
Wist u dat Het Zoeklicht al vanaf het begin evangelisatie hoog in het vaandel heeft staan? Even nadrukkelijk zelfs als de maranatha-boodschap. Het blad bestond uit 8 pagina’s over de wederkomst van de Heere Jezus en eveneens 8 bladzijden gericht op de verkondiging van het Evangelie, onder de naam ‘Wegwijzer naar het Vaderhuis, een hulp voor zoekende zielen’. Johannes de Heer trok begin 1900 zelfs met een tent door ons land om het Evangelie te verkondigen.

In diezelfde geest gaat deze maand het nieuwe evangelisatie-platform Upstream van start met een landelijke campagne. Het is een initiatief van onder andere Peter van der Weerd, voorganger van de missionaire kerk De Basis in Apeldoorn en bestuurder van stichting Het Zoeklicht. In deze uitgave maakt u kennis met dit vernieuwende landelijke platform, dat wordt gesteund door mensen in de breedte van kerkelijk Nederland, zoals ds. Kees van Velzen en ds. Orlando Bottenbleij en Zoeklichtdirecteur Frits Boekhoff.

Een tijd vol kansen
De grote opdracht die de Heere Jezus zijn discipelen (en ook ons) naliet daagt ons ook vandaag – of juist vandaag? – nog steeds uit. ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen’ (Mattheüs 28:18-20).
‘Het is een rare tijd’, vond iemand die ik onlangs sprak. Een begrijpelijke opmerking, maar ook onjuist. We leven in een voorzegde tijd. De verachting van de wet - en dan niet eens zozeer de menselijke wetten, maar de goddelijke - neemt toe en de liefde verkilt. Dat stemt verdrietig, maar we wanhopen niet. Het is namelijk ook een tijd vol kansen voor het goede nieuws dat God Zijn Eniggeboren Zoon heeft gegeven omdat Hij de wereld zo liefhad. En ook nu nog zál iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaan, maar het eeuwige leven ontvangen!

Evangeliseren anno 2021
Ieder die de Naam van de Heere aanroept zal niet beschaamd worden, schrijft de apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen. Maar hij gaat verder: ‘Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden?’ (Romeinen 10:14-15). Dit zijn actuele vragen. Bereiken we mensen anno 2021 nog met de aanstootgevende boodschap van het kruis en Gods genade?

Een gebroken wereld die zijn weerga niet kent
Deze corona-tijd toont voor veel Nederlanders aan dat het leven toch niet zo maakbaar is als ze dachten en dat ze niet heel hun gewicht kunnen toevertrouwen aan hun ‘zekerheden’. Achter de glans van social media gaat een gebroken wereld schuil die zijn weerga niet kent:

• 1 op de 7 Nederlanders heeft burn-out achtige klachten
• Meer dan 40% van de volwassenen voelt zich eenzaam
• 1 op de 2 huwelijken wordt voortijdig beëindigd
• Elke week horen 1350 kinderen dat hun biologische ouders uit elkaar gaan

Upstream
Deze gebrokenheid stimuleert mensen opnieuw te zoeken naar geluk, zekerheid en zingeving. Dat is vruchtbare grond voor de boodschap van het Evangelie! Tegelijk blijkt uit onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek dat Nederlanders minder vertrouwen hebben in de kerk dan in grote bedrijven, banken of de politiek. Onze traktaatjes worden ongelezen weggegooid, we horen allerlei smoesjes als we mensen uitnodigen voor een kerkdienst en voelen vaak zelf ook een drempel om onze ongelovige buren, vrienden en collega’s uit te nodigen voor de zondagse diensten.

Upstream probeert mensen te bereiken die God nog niet kennen. We behandelen relevante thema's op een creatieve en laagdrempelige, maar tegelijkertijd Bijbelgetrouwe manier. We willen christenen in heel Nederland mobiliseren voor deze Bijbelse missie op een kerk-overstijgend niveau en een brug zijn naar de lokale kerken in een tijd dat kerkbezoek sterk afneemt. En tenslotte biedt Upstream unieke evangelisatietools door online- en offline-kanalen samen te voegen. We denken dat Upstream hiermee een goed antwoord formuleert op de uitdagingen van deze tijd.

In elke plaats een Upstream Café
Upstream is een initiatief met het verlangen om evangelisatie laagdrempeliger te maken. Op twee manieren: het is onze missie allereerst om drempels zo laag mogelijk te maken voor mensen die God nog niet kennen om Hem te zoeken, maar ten tweede willen we ook voor jou als christen de drempel om te evangeliseren verlagen. In het kort willen we in heel Nederland plekken creëren waar mensen die God nog niet kennen graag naartoe gaan, en waar jij ze met een gerust hart voor kunt uitnodigen. Zo’n plek noemen wij Upstream Café.
We willen graag heel duidelijk zijn: Upstream is geen nieuwe kerk. We staan naast kerken en willen een 'gat' vullen waar de meeste kerken geen tijd, geld of kennis voor hebben. Het einddoel is dat zoekers tot geloof komen en een plek krijgen in een lokale kerk. Zodat ze onderdeel kunnen worden van een warme, veilige en stabiele thuisgemeente. Daarom zijn Upstream Cafe?s niet open op de zondagochtend, maar bijvoorbeeld op de donderdag-, vrijdag-, of zaterdagavond. Zo kunnen de mensen van een Upstream Café hun eigen kerkdiensten blijven bezoeken.

Hoe het werkt
Lijkt zo’n Upstream Café je iets om in jouw woonplaats te organiseren? Dan wil je vast weten hoe het ongeveer in zijn werk gaat. Allereerst is het goed om te weten dat we je graag in contact brengen met andere missionaire christenen in jouw omgeving. Om met elkaar te bidden voor de mensen in jullie omgeving en misschien samen te bouwen aan een Upstream Café in jullie dorp of stad. Je kunt je hiervoor opgeven via onze website upstream.cafe (dus geen .nl erachter).

Als je van start gaat met je Upstream Café ontvang je van Upstream Nederland elke week een video van zo’n 45 minuten met goede muziek en een aansprekende toespraak. Je kunt desgewenst voor elke stream ook gesprekskaartjes downloaden. Jij hoeft eigenlijk alleen maar te zorgen voor een neutrale locatie (liever een restaurantje dan een kerkzaaltje), lekkere koffie, een glimlach en een hart voor mensen die God nog niet kennen. Als jij of bezoekers vragen hebben, vind je op onze website een chatfunctie. Hiervoor werken we samen met de missionaire stichting GlobalRize.

3+1 pijlers voor de video’s van Upstream
1. Upstream vertrekt vanuit herkenbare thema’s zoals het verlangen naar een gelukkig leven, een goed huwelijk of verstandig omgaan met geld. We vertellen vanuit deze thema’s over Gods bedoelingen voor het leven. We gaan er vanuit dat de kijker niets weet van het geloof.
2. Vanuit het thema komen we uit bij de Bijbel en de kern van het Evangelie. Hierbij doen we geen enkele concessie aan de Bijbelse autoriteit, de harde realiteit van zonde, de noodzaak van bekering en de boodschap van Gods oneindige liefde voor mensen en Zijn vrije genade.
3. We besteden niet alleen aandacht aan de inhoud van de boodschap, maar ook aan de vorm. Dit betekent dat je professioneel beeld, licht en geluid kunt verwachten. De muziek wordt gemaakt door getalenteerde muzikanten en vocalisten uit heel Nederland.
4. Elke video is online te bekijken, maar de ervaring leert dat een zoektocht naar God pas echt begint als je het samen met andere mensen doet. Een Upstream Cafe? is dus een essentieel onderdeel van de video.

Toerustingsdag op 6 november
Wil je meer informatie over Upstream? Of denk je erover om een Upstream Café in jouw woonplaats te starten? Ga naar onze website: upstream.cafe. Daar kun je je ook aanmelden voor onze toerustingsdag D.V. 6 november 2021. Tijdens die dag nemen we de tijd om onze God te eren, praten we je graag bij over het initiatief en delen wat we in de afgelopen 15 jaar hebben geleerd over evangelisatie. Natuurlijk maak je kennis met de mensen achter Upstream en gelijkgestemden met een missionair hart.

Upstream wordt aanbevolen door onder andere:
• Ds. Kees van Velzen, Christenen voor Israël
• Ds. Orlando Bottenbleij, voorganger te Amsterdam
• Ds. Marten Visser, missionair directeur Stichting GlobalRize
• Ds. Oscar Lohuis, Bijbelleraar
• John Boekhout - Bijbelleraar
• Ruben Flach, directeur Stichting Opwekking
• Frits Boekhoff, directeur Het Zoeklicht