Nieuwe schepen OM en Jeugd met een Opdracht

Peter de Haan • 82 - 2006/07 • Uitgave: 26
In september vervangt Operatie Mobilisatie (OM) de Logos II, een jaar later als gepland, door de Logos Hope (zie foto). Dirk Colenbrander (Het Verhaal, Zoeklicht 13-2005) is kapitein van het schip en de 300 bemanningsleden. OM is een organisatie die havens over de hele wereld bezoekt en ieder jaar 1,5 miljoen mensen bereikt met de boodschap van Gods liefde, door middel van literatuur en hulpprogramma’s.Next Wave, het nieuwe schip van Jeugd met een Opdracht, bracht op 22 februari jl. een bezoek aan de haven van Amsterdam. Dit zeilschap zal de Discipelschap Training School huisvesten. Daarnaast wordt zij ingezet tijdens evangelisatieacties, vooral rond de Middellandse Zee. In het voorjaar maakt Next Wave een start met haar activiteiten door het bezoeken van verschillende Engelse havens. Jeugd met een Opdracht houdt zich naast evangelisatie ook bezig met training en hulpverlening.