Omgaan met onrecht

ds. Oscar Lohuis • 83 - 2007 • Uitgave: 13
Omgaan met onrecht“En hij kuste al zijn broeders hartelijk en weende, hen omhelzende” (Gen. 45:15).Wat de broers van Jozef met hem hadden gedaan was verschrikkelijk. Uit jaloezie gingen ze hem haten en uiteindelijk wilden ze hem zelfs doden. Door toedoen van Ruben gebeurde dat gelukkig niet, maar ze hebben hem wel verkocht aan handelaren op weg naar Egypte. Daarmee verloor Jozef alles wat hem dierbaar was: zijn vader, zijn vrienden, zijn vertrouwde omgeving, zijn spulletjes en zelfs zijn vrijheid. Van het ene op het andere moment was hij een slaaf, het eigendom van anderen, onzeker van zijn toekomst. Het moet voor Jozef heel traumatisch zijn geweest. Ongetwijfeld heeft hij geworsteld met haat en bitterheid. Er was hem grof onrecht aangedaan. En als je onrecht wordt aangedaan is het altijd moeilijk om daar mee om te gaan.

Misschien is u ook wel eens onrecht aangedaan. Dat anderen dingen tegen u hebben gezegd die erg pijn deden, of die niet waar waren. Of dat iemand u heeft bedrogen of bestolen. Of dat uw vader of moeder tekort schoot door heel dominant of juist heel onverschillig en afwezig te zijn. Of dat een broer of zus zo venijnig uit de hoek kwam dat het echt niet leuk meer was. Misschien heeft uw man overspel gepleegd of is uw vrouw u ontrouw geworden. Misschien bent u op het werk benadeeld door een op macht beluste of geldzuchtige collega. We krijgen allemaal te maken met de zonden van de mensen om ons heen. En juist in de meest nabije relaties van het huwelijk en gezin, daar waar vertrouwen zo belangrijk is en geschonken wordt, daar kunnen we dan ook zo’n schade oplopen, als het kwaad daar plaatsvindt. Hoe moeten we daarmee omgaan?

Als Jozef zich aan zijn broers bekend maakt, is zijn hart week. Juist het feit dat hij huilde zegt veel. Iemand die verbitterd is tegenover een ander zal niet snel emoties laten zien aan die ander. Jozef doet dat wel naar zijn broers toe, hij kust hen hartelijk en valt hen huilende om de hals. Op de één of andere manier was het Jozef gelukt niet te blijven zitten in wrok en boosheid. Wat hem was aangedaan heeft zijn leven uiteindelijk niet geruïneerd. Hij heeft de draad weer op kunnen pakken en het verleden, ook emotioneel, achter zich kunnen laten. Hoe dan? Waardoor kon Jozef het onrecht los laten?

Het antwoord is: door wat hij zag. Uit de verzen die vooraf gaan aan vers 15 blijkt dat Jozef een man was die geestelijk inzicht had. Jozef kon meer zien dan de haat in de ogen van zijn broers, de put waar hij in was gegooid, de boeien die om zijn polsen waren geslagen, de gevangenismuren van de cel waarin hij terechtkwam toen hij onterecht van overspel was beschuldigd. Wat heeft Jozef op de been gehouden? Dat hij meer kon zien dan alleen het onrecht. Met de ogen van zijn verstand en zijn hart bleef hij zien op God, die er ook nog is. Hij bleef geloven dat de Heere God kennis heeft van alle dingen en als Rechter optreedt. Door zicht op de aanwezigheid van God en door kennis van Zijn eigenschappen kwam het onrecht in een ander licht te staan. Als je alleen de ellende ziet, dan word je moedeloos en depressief. Maar als je ziet dat de Heer nochtans regeert over de geschiedenis van mensen en volkeren, dan kun je het onrecht wat meer loslaten. Uiteindelijk kon Jozef zelfs de hand van God zien in wat er allemaal was gebeurd. Zijn broers hadden het wel ten kwade bedacht, maar God is zo groot, dat Hij zelfs het kwáde van mensen ten goede kan keren. En door dat inzicht kon Jozef zachtmoedig optreden naar degenen die hem zo veel onrecht hadden aangedaan.

God had Jozef dromen gegeven zodat hij het inzicht had dat hij nodig had om de grote pijn te kunnen verwerken. Ik durf te beweren dat God ook u het inzicht wil en zal geven dat u nodig hebt om het onrecht dat u is aangedaan te kunnen verwerken. Door meer te zien dan alleen het kwaad van die ander, zult u in staat zijn om verder te gaan en uw leven er niet door te laten ruïneren. Keer uw ogen naar de heerlijkheid en het onfeilbare plan van God met de wereld en met uw leven. Dan zult u waarlijk vrij zijn.Ds. Oscar Lohuis

Reacties:
oscar.lohuis@solcon.nl