Ontspannen leven met God

ds. Oscar Lohuis • 83 - 2007 • Uitgave: 3
“Hebt u de Geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven?” (Gal. 3:2)

Voor sommigen is het een gevaar om te gaan vertrouwen op uiterlijkheden: “Wij gaan naar de kerk, we zijn gedoopt, we lezen de Bijbel, we houden ons aan de Tien Geboden.” Het onderhouden van rituelen en gewoonten wordt al snel hetgeen waarop de gerustheid in het geloof is gebaseerd. Zo komt het voor dat ouders gerust zijn als kinderen op zondag maar in de kerk zitten (in de juiste kerk zitten), terwijl er over het geloofsleven eigenlijk helemaal niet wordt gesproken en de kinderen op zaterdagavond wegzakken in het uitgaansleven. Of we denken bijvoorbeeld dat het goed is tussen God en ons als we stille tijd hebben gehouden, of anders is het mis. Dan gaan mensen bidden om te hebben gebeden, Bijbellezen met als doel de Bijbel te hebben gelezen, naar de kerk met als doel naar de kerk te zijn gegaan.
Een even groot gevaar is het vertrouwen op innerlijkheden. Het hebben van een bepaalde ervaring wordt dan de basis voor de geloofszekerheid. Vaak gebeurt het dat iemand een getuigenis geeft van wat er is gebeurd in zijn of haar leven en dat er onder de luisteraars zijn die denken “zo is het bij mij niet gegaan, dus er zal wel wat mis zijn met mijn geloof.” Het tot geloof komen wordt soms onmogelijk gemaakt, omdat er gezegd wordt dat je wel eerst door bepaalde ervaringen moet zijn gegaan. Of we denken dat we de Aanwezigheid van God moeten voelen, willen we zeker zijn dat God bij ons is. Door gebed en vasten kun je ook erg naar binnen gericht raken en menen dat je wel in een bepaalde geestelijke toestand moet komen om dicht bij God te kunnen leven. Kortom, de mens heeft de neiging om te denken dat we voor het leven met God een hoge prijs moeten betalen.
Bij de Galaten was er ook een soortgelijke gedachte binnengekomen. Ze waren wettisch geworden. Van het evangelie van de genade waren ze vervallen in een ander evangelie. Daarbij was ook de eigen bijdrage belangrijk geworden voor de heilszekerheid. En dan herinnert Paulus hen er weer aan dat ze de Heilige Geest hebben ontvangen. Niet omdat ze, hetzij uiterlijk, hetzij innerlijk, bepaalde prestaties hebben geleverd, maar omdat ze het evangelie hebben gehoord en hebben geloofd in de Here Jezus.
De sleutel tot geestelijke groei is dat wij zicht krijgen op die geheel andere gerechtigheid waardoor wij behouden worden, de gerechtheid van de Here Jezus Christus. Wat verandert er veel wanneer je leert om je aandacht af te wenden van jezelf en leert zien op Jezus. Je kunt zo kijken naar je eigen goede daden, wat goed ging, waarin je aan je eigen verwachtingen hebt voldaan, of de ervaringen die je hebt gehad. Dan wordt je hoogmoedig. Je kunt ook zo kijken naar je eigen falen, naar je fouten, naar de dingen waarin je jezelf teleurgesteld hebt en waar je je schuldig over voelt, of de ervaringen die je niet hebt gehad. En dan raak je ontmoedigd. Maar je gaat echt groeien in geloof, de kracht van de vreugde in het geloof ervaren, wanneer je elke dag en elk uur beseft dat je alles van God mag ontvangen, de Heilige Geest, Zijn nabijheid, de vergeving van al je zonden, overwinning over satan, de volle verlossing, om een reden die buiten jezelf ligt, namelijk om Jezus’ wil alleen.
We mogen leren om ontspannen te leven met God. Veel christenen ontwikkelen meer dan gemiddeld schuldgevoelens. Hun geweten is ontwaakt, zij hebben de Bijbel leren kennen en ontdekken wat Gods wil voor hun leven is. Tegelijkertijd is het moeilijk de wil van God te doen. Dat kunnen wij niet uit onszelf en daardoor ontstaan er veel schuldgevoelens en komt er veel zelfbeklag. Hoe kom je daar uit? Door te leren leven door geloof. Je niet te laten leiden door je gevoelens, maar te vertrouwen op het volbrachte werk van de Here Jezus. Dat betekent dat je moet leren je niet meer door je eigen falen te laten ontmoedigen, maar elke keer weer te beseffen dat het nog steeds de gerechtigheid van Jezus alleen is, waardoor wij zeker mogen zijn dat God met de oceaan van zijn liefde van ons houdt. Wie dat ontdekt, gaat echt vreugde in het geloof ervaren. En die vreugde wordt de stuwkracht voor het leven als christen. Dat leven bestaat uit het liefhebben van God met heel je hart en je naaste als jezelf. Omdat Hij je eerst heeft liefgehad.

Oscar Lohuis