Op weg naar een nieuw begin

Frits Boekhoff • 97 - 2021 • Uitgave: 8
Wat is het laatste Bijbelboek Openbaring toch een hoopvol boek. We zien daarin de definitieve afrekening met het kwaad. Het kwaad dat zich in al zijn hevigheid en kwaadaardigheid manifesteert. Het kwaad dat de hele wereld angst, pijn en verderf aandoet. Het kwaad samengebald in de satanische draak.

Dan gaat de hemel open, ineens verschijnt de Heere Jezus Zelf in een kleed geverfd met Zijn eigen bloed. Uit Zijn mond komt een scherp zwaard, dat is het Woord van God.

Nooit meer terugkeren
En zoals God in het begin sprak: ‘Er zij licht en er was licht’, zo spreekt hier opnieuw het Woord Gods. En door het Woord van God wordt het kwaad onmiddellijk beteugeld en weggedaan, om nooit meer terug te keren.
En dan is daar het nieuwe begin, de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Hij zal alle tranen afwissen, de dood zal er niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag. De wereld is niet op weg naar het einde. De aarde is op weg naar een nieuw begin.

God lacht
De Heere God kijkt uit de hemel neer en ziet de mensheid in opstand komen tegen Hem… en Hij lacht (Psalm 2). God is oppermachtig en Hij heeft de hele wereld in Zijn hand.

Er is geen reden om bezorgd te zijn over de ontwikkelingen die we om ons heen zien. De vrede van God, die alle begrip te boven gaat mag onze harten en gedachten bewaren, schrijft Paulus aan de Filippenzen. Onze rust vinden we in onze relatie met onze Heer en Heiland en hangt niet af van uiterlijke omstandigheden maar van onze verhouding tot God Zelf.

Frits Boekhoff