Oproep

Peter de Haan • 82 - 2006/07 • Uitgave: 26
In dit nummer van Het Zoeklicht staan een aantal oproepen. De eerste is er een aan de kerken. In de Tijdspiegel lezen we dat zij meer aandacht moeten besteden aan de Bijbelse toekomstverwachting. Die is nu grotendeels verdwenen. Het Evangelisch Werkverband pakt deze draad nu op met een themadag.U wordt ook persoonlijk opgeroepen tot actie. Gieneke van Veen-Vrolijk heeft het over ‘genade bewijzen’, ofwel: armen helpen, hongerigen voeden en wie in nood en verdriet is, uitredden. Dirk van Genderen roept ons op wachters te zijn op de muren van Jeruzalem en de Here geen rust te gunnen nu de dreiging rond Israël steeds meer toeneemt.

Ook broeder Theo Niemeijer heeft nog een oproep voor u. Deze leest u op pagina 16.Jacco Stijkel beschrijft de oproep van God aan Jona. Wij kunnen ons, als gelovigen, vaak in hem herkennen. In zijn artikel wordt duidelijk dat God Jona niet loslaat, zelfs als hij niet luistert. Wat een bemoedigende gedachte!Peter de Haan

Eindredacteur Het Zoeklicht