Overheid India grijpt in tegen geloofsvervolging

Peter de Haan • 81 - 2005/06 • Uitgave: 6
Overheid India grijpt in tegen geloofsvervolgingDe Indiase premier Manmohan Singh, dringt er bij de verschillende deelstaten op aan, om actie te ondernemen tegen aanvallen op christenen. Dave Stravers, president van Mission India, noemt dit een wonderbaarlijk
antwoord op gebed.

Stravers denkt echter niet dat het geweld snel zal stoppen. "Er zijn zo veel hindoes en moslims die openstaan voor het Evangelie, dat je kunt verwachten dat Satan en zijn aanhangers zullen reageren.” Hij zegt ook dat de omslag in het Indiase regeringsbeleid mede door buitenlandse druk tot stand is gekomen.