Pastor in gemeente heeft zorg nodig

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 12
De pastors in de gemeente hebben zelf ook zorg nodig, zo bleek tijdens een themadag ‘Herders voor herders’. “Waar gemeenten behoeften aan hebben zijn pastors die zelf het christelijke leven vóórleven. Het gaat dus meer dan het leveren van een goede preek op zondag,” stelt Jef De Vriese van het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC), onderdeel van Stichting De Hoop en organisator van deze dag. “Ons pastoraal programma ‘Herders voor herders’ beoogt mensen die een leidinggevende bediening in een gemeente hebben, bij te staan door hen te ondersteunen in hun geestelijke wandel.”
De ruim 120 aanwezige predikanten, voorgangers, ouderlingen, zendelingen en andere pastoraal medewerkers hebben deze dag als heel opbouwend ervaren, aldus De Vriese. In lezingen en workshops werd gesproken over zelfzorg in de pastorale bediening, het opzetten van pastoraat in de gemeente en het leven in de tegenwoordigheid van God door pastors.