Politiek? Niet alles is politiek!

Henk Schouten • 83 - 2007 • Uitgave: 3
Politiek? Niet alles is politiek!Wanneer je vandaag de dag de krant leest, de radio aanzet, een tv-kanaal opzoekt, wordt al heel snel duidelijk dat je niet om de politiek heen kunt. Soms denk ik dat de politiek is uitgevonden om journalisten aan het werk te houden. Je kunt er zelfs wel wat over schrijven in `Het Zoeklicht´, politiek houdt ons bezig. Politiek heeft ook een kleur: rood, groen, paars. Politiek heeft ook een richting: links, rechts of midden. Natuurlijk zijn daar weer allerlei nuanceringen mogelijk. Politiek is ook geheim, geheel afgeschermd is de plek waar je je stem uitbrengt, ofwel met het rode potlood, ofwel met de computer. Die computer moet wel beveiligd zijn, anders kan men uw stem traceren. Dan wordt bekend op wie u stemt, Jan Peter, André, Wouter, Mark of Jan, misschien wel Femke.

Onze atmosfeer is verzadigd van politiek. We hebben er ook allemaal verstand van en weten wat goed is. De regerende partij schijnt het altijd fout te doen.Waar wil ik naar toe? Ik zal ter zake komen. We hebben ook een aantal christelijke politieke partijen en onze eigen Evangelische Omroep laat zich ook niet onbetuigd in de politieke arena. Het is ontegenzeglijk dat we aan de Bijbel leefregels kunnen en moeten ontlenen. De Here God nam de moeite om met eigen vingers op steen te schrijven hoe we het beste kunnen leven. Dat mogen we niet negeren. De Here Jezus sprak de bergrede uit, een enorme aanscherping van de tien geboden. Het ging niet meer om de daad, maar zelfs het denken werd daar onder handen genomen.Op welke partij zou Jezus hebben gestemd? Op wie zou Petrus hebben gestemd? Zou Paulus posters geplakt hebben of flyers hebben uitgedeeld? Ziet u Johannes al met een rode tomaat? Naar mijn idee was de Heer en waren de apostelen a-politiek. Zij zochten geen middelen om de samenleving te veranderen. Toch was hun inbreng groter dan die van welke politieke partij ook. Het aangezicht van de wereld is erdoor veranderd. Zij brachten blijde boodschap. Zij verkondigden dat God mensen aanneemt. Zij brachten hoop, heil en verkondigde een vrede waar geen verdrag tegenop kan. Het waren Maranatha-predikers, ze getuigden van een Koning die komen zal.

Ik wil niets anders doen, Jezus zal zeker komen, heel spoedig.Bent u van Zijn partij?Ds. Henk Schouten

Directeur Het Zoeklicht