Pornocratie

Henk Schouten • 84 - 2008 • Uitgave: 6
Je ontkomt er niet aan, heel de samenleving zindert van seks, dus nu ook maar een keer in Het Zoeklicht. Er is al heel wat over gesproken en geschreven over het geruchtmakende programma van de EO Veertig dagen zonder seks.
BNN en de VPRO hadden een heel ander idee over seksualiteit. Deze omroepen schuwden niet de ether te verrijken, of beter te vervuilen met een pornofilm, een klassieker, Deep Throat, grensverleggend. Midden in de nacht schijnen er zo’n 900.000!!! mensen op afgestemd te hebben. Ik vraag me dan af, hoeveel mensen hebben er op zondagmorgen in de kerken zitten slapen, omdat ze tot in de nachtelijke uurtjes naar dit alles moesten kijken. Je moet immers bijblijven en weten waarover het gesprek gaat.

Een heel ander geluid dan dat van de EO kwam van overzee, uit de VS. Daar zocht een dominee een remedie tegen echtscheidingen. Hij pleitte ervoor dat echtparen gedurende dertig dagen tenminste één keer per dag gemeenschap zouden hebben.

Dat zijn zo maar eventjes wat hot-items uit de media, zaken die er uitspringen. Want naast dit alles is er een voortdurende stroom van ongerechtigheid en vuilheid. We leven in een porno-cratie, zo lijkt het, seks dicteert de norm.

Hoe moeten we als christen daar nu tegenover staan, hoe moeten we ermee omgaan? Moeten we een wal opwerpen? Ik kreeg mails binnen van broeders en zusters. Een soort van gebedsmarathon moest opgezet worden om BNN en VPRO te stoppen. Ik denk dan: waarom? De mensen die de rommel willen, kunnen op talloze wijze van ’s morgens vroeg tot diep in de nacht bediend worden. En hebben de omroepen door onze aandacht juist niet veel te veel publiciteit gekregen. Ik denk dat ze hard gelachen hebben om onze naïviteit. Zou het niet zo geweest zijn, dat wanneer we er geen aandacht aan hadden besteed, er ook veel minder mensen gekeken zouden hebben? Wie weet wat echt wijs is?

Ik heb wel gekeken naar een uitzending van de EO. De EO wordt hier en daar geprezen om haar moed om dergelijke beladen onderwerpen aan de orde te stellen. Ik kijk uit het raam van mijn kantoor en zie naar Het Brandpunt en naar het raam waarachter de EO geboren werd, van God gebeden werd. Ik denk dan, wat zouden de initiatiefnemers zeggen wanneer ze deze programma’s met de suggestieve beelden zouden zien? Zouden ze mijn commentaar delen?

Wat is mijn commentaar? Natuurlijk, we weten dat onze wereld promiscue is geworden en seks een wegwerpartikel. Maar wanneer je dan een meisje van 18 jaar hoort vertellen dat ze met tenminste 50 jongens naar bed geweest is en dat zulke dingen gewoon zijn onder de jongeren, dan moet toch de grootste libertijn zich eens achter de oren krabben.

De initiatiefnemers van de EO werden gedreven om via de ether het evangelie te verkondigen. Wie bij het kruis van Jezus komt en zich aan de Heiland overgeeft zal een ander mens worden en breken met zonde en ongerechtigheid. Juist dat element miste ik in het programma. Het is dapper van de EO mensen met een dergelijke levensstijl op te zoeken om ook met hen in gesprek te gaan. Misschien slaagt de EO er ook wel in hier en daar iets los te maken, waardoor deelnemers na veertig dagen onthouding van seks er anders tegenaan gaan kijken en er anders mee leren omgaan. Zeker, dat zal een zegen voor hun leven kunnen betekenen. Maar dan denk ik ook direct, nou en? Wanneer de EO er in slaagt bepaalde zonde bespreekbaar te maken en er vervolgens in slaagt bij bepaalde zondaren een nieuwe levensstijl op te roepen, wat winnen we dan? Zijn de zondaren daardoor nieuwe mensen geworden, zoals de oprichters destijds voor ogen stond?
Zondaren zijn dan hooguit gedresseerde zondaren geworden. Gedresseerde zondaren zijn nog steeds verloren zondaren.

Wanneer wij geredde zondaren zijn, hoeven we niet betuttelend in de wereld te staan. Die wereld laat zich door ons niet gezeggen, eerder zal de moderne mens onze betutteling gebruiken om zich tegen ons te verzetten en ons willen shockeren. Precies zoals BNN en de VPRO dat met plezier deden.
We zijn niet geroepen om als gedragstherapeuten mensen iets minder te laten zondigen, zoals de aanpak van de EO was. We zijn geroepen om Christus te volgen en ons leven mag de liefde van Christus uitstralen. Wanneer mensen bij Christus komen, dan wordt alles anders. Wanneer mensen niet bij Jezus komen, verandert er helemaal niets.

Ds. Henk Schouten