Reiki, een neutrale energie?

Ruud van der Ven • 91 - 2015 • Uitgave: 3
Anno 2015 zijn er zo’n 450 alternatieve geneeswijzen. Door de bomen is nauwelijks het bos meer te zien. Wat is goed en wat is niet goed? Een christen kan ook in verkeerd geestelijk vaarwater komen, schadelijk voor zijn geloofsleven.

‘Beproef alle dingen, behoud het goede’ (1 Tessalonicenzen 5:21) is de beste richtlijn bij het maken van keuzes. Deze wordt aangehouden in mijn boek ‘Genezing uit het Oosten? Alternatieve geneeswijzen getoetst’ (2011).1 Als vierde voorbeeld2 van een veelgebruikte alternatieve geneeswijze wordt stilgestaan bij reiki.

Populair
Reiki is zeer populair, ook in Nederland. Zo wordt reiki door diverse remedial teachers en onderwijzers gebruikt om leerlingen met faalangst of ADHD gerust te stellen en hun concentratievermogen te verhogen. Diverse fysiotherapeuten en massagetherapeuten passen tijdens hun behandeling ook reiki toe. Huis¬artsen en verpleegkundigen die ‘reiki 1’ hebben, geven het aan patiënten met slaapproblemen of stressgerelateerde klachten; beautysalons en sauna’s bieden reiki aan als ontspanningstechniek; moeders en opa’s geven reiki aan het kind dat bang is voor Sinterklaas of dat een buil opliep. In 2007 hadden zo’n half miljoen mensen in Nederland een reikicursus gevolgd!
Werd reiki in 2007 in 15% van de Amerikaanse ziekenhuizen toegepast, Stichting Reiki en Gezondheid Nederland zet zich volop in om reiki als complementaire behandeling te integreren in de Nederlandse ziekenhuizen, voorlopig zelfs gratis.

Wat is reiki
Reiki betekent universele (Japans: rei) levenskracht (Japans: ki; ook: geest, ener¬gie). Het is een vorm van paranormaal genezen die omstreeks 1900 geïntrodu¬ceerd werd door de Japanse boeddhist Mikao Usui (1865-1926).
Vastbesloten als hij was om het geheim te ontrafelen hoe Jezus, maar ook Boeddha (600 v.Chr.) konden genezen, ondernam hij een intensieve zoektocht die, na 21 dagen vasten en mediteren, eindigde met de kosmische ontmoeting op de heilige berg Kuriyama met een bal van licht die hem trof op zijn voorhoofd – op de plaats van het derde oog – waarna hij bewusteloos raakte. Tijdens het bijkomen zag hij miljoenen kleine, glinsterende bellen en vond er een paranormale openbaring plaats van de helende reikisymbolen. Hij bleek in staat door reiki mensen te genezen.

Wat gebeurt er?
Een reikibeoefenaar plugt door middel van ‘toegangssleutels’ – reikisymbolen – in op de grote bron van universele energie en draagt via de handen ‘genezende lichtkrachten’ over op de cliënt. Door middel van inwijdingen via handoplegging ontvangt de leerling de reikikracht.
Langs het ruggenmerg kruipt de hindoeïstische kundalini-slangen(!)kracht omhoog en opent de chakra’s. Aangekomen in het kruinchakra treedt genezing of verlichting op (‘Ik ben god’, Genesis 3:5).
Gaandeweg ontwikkelen zich paranormale gaven als helderziendheid, helder¬voelendheid en ontstaat contact met ‘gene zijde’, de wereld van gidsen en engelen. Reiki zou in staat zijn tot (soms wonderlijke) genezingen, een helende invloed ook op overledenen(!), de geschonden aarde en politieke leiders (wereldvrede).
Men maakt onderscheid tussen reiki 1, waarbij men in staat is zichzelf of anderen te behandelen door handopleg¬ging, reiki 2, waarbij men in staat is tot afstandsbehandelingen en reiki 3, waarbij men meester is en zich volledig verbonden heeft met reiki.

Occult gebonden
Een reikibeoefenaar is een spiritistisch medium geworden, een kanaal waardoorheen ‘hogere intelligenties – lees: demonen – werken (2 Korintiërs 11:14).3 Hij heeft paranormale – lees: occulte – gaven ‘opgelopen’.
Deze demonen zuigen het christelijk geloof weg en vullen het hart met duisternis. Gevolgen, vroeg of laat, zijn angst, depressies, zelfmoordneigingen en dergelijke.4
De witmagische kracht reiki laat zich ‘Ik ben de aanwezigheid’ noemen5 en ‘de Christusenergie’, een kosmische kracht. Hier wordt aan reiki goddelijke status, verering en aanbidding toegekend. Zo kan reiki ‘bevrijden van de banden van dood en geboorte, van ziekte en dood en zorgt voor alle wezens’. Een master roept uit: ‘Dank je wel, reiki’ – voor alle hulp en genezingen –, en in dezelfde adem: ‘Ik wens eenieder geluk en levensvreugde. Na¬maskar (ik groet de God in jou).’

Is er zoiets als christelijke reiki?
De website www.christianreiki.org suggereert dat er zoiets als christelijke reiki bestaat.
Niets is minder waar. De reikibron is demonisch (Jakobus 4:11-12). Veel christenen verwaarlozen de opdracht tot toetsing van de geesten (1 Johannes 4:1) en laten zich nietsvermoedend de handen opleggen door reikibehandelaars, die hun gave als beslist christelijk aanbieden (1 Timoteüs 5:22). Extra misleidend is het als zij uitleggen dat de naam van Jezus Christus in de behandeling wordt ingevoegd. Sommigen noemen de reikikracht ‘heilige geest’.
God is Degene Die geneest en daar gebruikt Hij soms mensen voor en soms niet. Maar op geen enkele manier heeft dit iets te maken met reiki of met de Kundalini-energie. Door reiki zal iemand misschien tijdelijk van klachten afkomen, maar uiteindelijk meer verliezen. Satan geeft niets voor niets. Occultisten werken door overijlde handoplegging. ‘Leg iemand niet te snel de handen op, maak jezelf niet medeverantwoordelijk voor zijn zonden, zorg ervoor dat je rein blijft’ (1 Timoteüs 5:22).

Wat moet ik doen als ik een reiki behandeling heb ondergaan?
Als het goed is en je dicht bij de Here Jezus leeft, zal de Heilige Geest onrust geven bij een occulte behandeling; neem dat signaal serieus.
Bij ondergane reikibehandeling het volgende doen: Belijd deze zonde aan de Here Jezus (1 Johannes 1:9), breek met de reikibehandelaar en met ‘de werkelijke behandelaar’ (satan, Handelingen 26:18). Als er nog aanvechtingen zijn: ‘Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen’ (Jakobus 4:7,8).
Een reikimaster die zich bekeert, dient radicaal te breken met alle reikigeesten, de satan, de reikikracht (de occulte gave), leraars, de praktijk, de hoogmoed (Handelingen 8:21-23). Laat hij of zij een brief schrijven aan alle behandelde personen, wat zij moeten doen om vrij te komen van de occulte invloed.

Ruud van der Ven

1 Bij Het Zoeklicht te verkrijgen zolang de voorraad strekt.
2 Zie Het Zoeklicht van 9 mei, 4 september en 21 november 2014 over respectievelijk mindfulness, acupunctuur en homeopathie.
3 In het boek ‘Reiki’ (2002) beveelt reikimaster Anne Charlish de reikibe¬oefenaar de aanroeping aan van overleden reiki(groot)meesters, gidsen en engelen.
4 In het boekje ‘Reiki ontmaskerd’ (2007) schrijft Frits van Dam: ‘De beweging heeft een duidelijk doel voor ogen: het tenietdoen van het geloof in het leven, dood en opstanding van Jezus Christus van Nazareth die in het vlees gekomen is. Het kruis, de opstanding, de hemel¬vaart en het zoonschap van Christus ontkennend…’ Jezus is voor hen een reikileraar, een genezer, beslist geen verlosser.
5 Satan die beslag legt op de Godsnaam ‘Ik ben’ (Exodus 3:14).