Rent a Priest

Henk Schouten • 82 - 2006/07 • Uitgave: 18
Commentaar


Rent a PriestEen nieuw verschijnsel, dominee te huur. Trouwlustigen kunnen een dominee huren. Wanneer er rouw in de familie komt, terwijl er geen kerkelijke binding was, kun je toch een geestelijke vragen een nette teraardebestelling te verzorgen. Zelfs voor een doop verhuurt de dominee zich. Het blijkt zelfs interreligieus toepasbaar. Een katholiek huwde met een boeddhist, de ingehuurde pastor gaf acte de présence.Men wil mensen van dienst zijn die geen kerkelijke binding hebben, maar wel een religieuze invulling geven aan hun leven. Wat kost zoiets? 400 Euro voor een rouwdienst, 350 euro voor een doop. Wie niet kan betalen wordt tegen aangepast tarief of zelfs gratis bediend. Een geestelijke is natuurlijk wel sociaal en begaan met de materieel zwakkeren in de samenleving.Ook voor pastoraat kan men bij deze geestelijken terecht. Het makkelijkst gaat dat via internet. Biechten bij de digitale dominee. Net als vroeger bij meneer pastoor, een biechtstoel met een gordijntje, maar nu strak modern, langs de digitale snelweg.Hier wordt door mensen handig ingespeeld op het voortgaand proces van individualisering. Gods geloof wordt helemaal losgemaakt uit de kaders waarbinnen de Bijbel haar bedoeld heeft. De gemeente is een door God ontworpen gemeenschap. Daarbinnen draagt men elkaar, corrigeert men elkaar en troost men elkaar. Gaven en talenten zijn door Gods Geest geschonken om die gemeenschap te voeden en te bouwen.Het individualisme heeft zich losgemaakt van die door God bedoelde gemeenschap. We herkennen de autonome mens. We zien vervreemding. Toch heeft de mens honger naar God en zoekt die op belangrijke momenten te stillen. Paulus omschrijft dit alles zeer profetisch wanneer hij aan Timoteüs schrijft: “die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben.”Laten mensen, wanneer zij zich hun geestelijke honger bewust zijn, aankloppen bij kerken en geloofsgemeenschappen. Laten daar bewogen broeders en zusters, oudsten en voorgangers, met de warmte en de liefde van de Heer en bewogenheid voor zielen, zulke mensen de weg ten leven wijzen. Niet met een schijn van Godsvrucht, maar echt en oprecht.Ds. Henk Schouten

Directeur `Het Zoeklicht´