Richt u op de Here Jezus!

Dirk van Genderen • 85 - 2009 • Uitgave: 13
Onlangs hoorde ik iets dat mij niet echt verbaasde, maar mij wel aan het denken heeft gezet. Want hoe kan het gebeuren, dat mensen die het als hun taak en opdracht zagen om mensen bewust te maken van de ernstige tijden waarin we leven, zo moe zijn geworden dat zij er mee zijn gestopt? ‘Al jaren dragen we deze boodschap uit, maar het blijft allemaal hetzelfde. Jezus is nog steeds niet gekomen.’

Allereerst zullen degenen die dit betreft bij zichzelf te rade moeten gaan. Het kan zijn dat we zo gefocust zijn op de eindtijd, dat we het zicht op de Here Jezus verliezen. Staat Hij nog wel centraal? Dat is het belangrijkste!
Wie rondneust op internet, komt vele zogenaamde eindtijdsites tegen. En soms worden daarop de meest bizarre boodschappen verkondigd, jawel (!) in de naam van God. De ene kreeg dit visioen, de andere ontdekte de waarheid aangaande het jaar 2012 bij de Maya’s, weer een ander schermt met informatie uit apocriefe boeken. Allerlei complottheorieën lijken voor velen belangrijker te zijn geworden dan de Bijbelse profetieën. En men baseert zich niet zelden op vage bronnen.

‘Eigen’ voorspellingen
Op een gegeven moment gaan mensen geloven in hun eigen ‘voorspellingen’. De Bijbelse boodschap over de ‘spoedige’ komst van de Here Jezus gaan ze zelf invullen. En dat moeten we nu juist niet doen!
De één is helemaal gericht op de duistere plannen van de Bilderbergers of wie weet welke andere club en weer een ander is totaal in de ban van ufo’s en buitenaardse wezens. Elke relativering ontbreekt op een gegeven moment.

Denk nu niet dat ik de mensen veroordeel die ons voorhouden dat het einde nabij is. Het is ook mijn boodschap! Ik ben daar vast van overtuigd. Let maar op de ontwikkelingen in de wereld. Het is ook de boodschap van de Bijbel. Maar laten we onszelf niet voor schut zetten door de meest fantastische gebeurtenissen voor te schotelen als Bijbelse feiten die gaan plaatsvinden, of met concrete data te komen waarop bijvoorbeeld de opname plaats zal vinden, ufo’s op aarde zullen landen of de antichrist zal verschijnen. Geloof in ieder geval niet bij voorbaat iets omdat het op internet staat, of waar dan ook. Laat u niet in paniek brengen door de angstscenario’s die ons soms worden voorgeschoteld.

Geestelijke rust en vrede
Mijn advies is om ons niet al te zeer bezig te houden met al die angstaanjagende voorspellingen. Wat schiet u er mee op dat u leest dat er binnen enkele weken iets verschrikkelijks staat te gebeuren? Het zou ten koste kunnen gaan van uw geestelijke rust en vrede. Wat ik vaak mis bij zulke zogenaamde profeten is de geestelijke kant van de zaak. Natuurlijk is het spannend hoe God de eindtijdprofetieën gaat vervullen, maar laat dat ons niet beheersen. De Bijbel roept ons op allereerst en vooral onze aandacht te richten op de Here Jezus (Hebr. 12:3). En zeker, laten we ondertussen zeer alert blijven op wat er in de wereld gebeurt, ernaar zoeken de tekenen der tijden te verstaan en te luisteren naar wat Gods Woord hierover zegt.

Met kracht wil ik de boodschap laten klinken dat de komst van de Here Jezus nabij is. Let daarbij met name op de ontwikkelingen betreffende Israël en Jeruzalem. Maar ik voel me niet geroepen alle mogelijke onheilen aan u voor te houden, waarvan het niet eens zeker is dat ze komen. Ik wil u blijven oproepen uw leven met God in orde te maken en om in tijden van crisis - jazeker! - uw vertrouwen helemaal op de Here Jezus te stellen en bereid te zijn ingeschakeld te worden in Zijn dienst. Dat is ook een punt wat onder ons wel eens wat meer nadruk zou mogen krijgen.
Hij wil Zijn vrede in uw hart geven. Hij wil u leiden door Zijn Woord en door de Heilige Geest. Hij wil u beschermen in tijden van nood. Laten we elkaar geen angst aanpraten voor de dingen die gaan komen, hoe heftig die zeker zullen zijn. Daar is de Bijbel duidelijk over. Lees Daniël, Zacharia en Openbaring maar, om een paar Bijbelboeken te noemen.
Wanneer Paulus in 1 Tessalonicenzen 4 schrijft over de komst van de Here Jezus, dan besluit hij dit gedeelte met: ‘Vertroost elkaar dan met deze woorden.’ De aanstaande komst van de Here Jezus mag ons tot troost zijn.

Dirk van Genderen