Ridder van de waarheid

Frits Boekhoff • 97 - 2021 • Uitgave: 2
Het NOS-journaal, RTL-Nieuws, de grote landelijk kranten… bij elkaar worden zij de ‘mainstream media’ genoemd. Zij vormen de hoofdstroming voor een grote massa mensen die duidelijk aanwezig zijn in de maatschappij. Toch is er een groep mensen die vindt dat het nieuws van deze bronnen te links, vooringenomen en niet te vertrouwen is.

Om te weten hoe het echt zit, gebruiken zij alternatieve nieuwsbronnen. Voorbeelden zijn Jensen en Café Weltschmerz. Beide kampen vinden dat zij ‘ridders van de waarheid’ zijn en dat het andere kamp desinformatie verspreidt.

Twee kampen
Ik gebruik bewust ‘ridders van de waarheid’, omdat deze term, die ik tegenkwam in een artikel van de Groene Amsterdammer, duidelijk maakt dat er sprake is van een kamp, een gevecht. Er zijn twee kampen en beiden claimen op te komen voor de waarheid. Ik breng graag onder de aandacht dat er een overeenkomst is tussen beide kampen. Waar houden beide partijen geen rekening mee?

Inderdaad. Aan alle twee de kanten wordt geen rekening gehouden met Bijbelse waarheden. Persoonlijk betrap ik mijzelf er ook wel eens op dat het volgen van beide kampen ten koste gaat van de belangrijkste en enige bron van waarheid, namelijk de Heere Jezus, het Woord van God. Ook de redactie en de schrijvers worstelen hiermee. Er is vandaag de dag heel veel verwarring.

De Enige echte Ridder
Graag wil ik wijzen op een gedeelte uit het artikel in dit nummer op pagina 24. Martin Penning roept in zijn artikel ‘Alleen is maar alleen’ op om elkaar te stimuleren Gods Woord te openen en samen Gods Woord te overdenken. Want alleen Jezus is de Enige echte Ridder van de waarheid.
We sluiten dit Zoeklicht af met een artikel dat de Maranatha-boodschap vooral betekent: ‘Zie op Jezus!’

Frits Boekhoff