Schat

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 22
Je kunt er niet meer omheen. Het is crisis. Tenminste, dat vertellen economen, kranten en vele televisierubrieken. Dit heeft alles te maken met de macht van het geld. Het houdt velen in haar macht, maakt ze bezorgd nu het lijkt te verdampen, of omdat er niet zo makkelijk geleend kan worden om weer nieuwe luxe goederen te kopen. Feike ter Velde schrijft hierover in de Tijdspiegel. De Babelcultuur, met mammon (geld) als grote afgod, heeft de wereld in haar greep. Hebzucht is de spil waar de economie op draait. Wat is morgen nog de waarde van al onze spullen, huizen en andere schatten op deze aarde? De Here Jezus heeft ons gezegd: “Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.”
Jef De Vriese verwijst naar twee rijke mannen die Jezus ontmoetten. Zacheüs vond zijn blijdschap in Hem en liet zijn oude leven achter zich. De rijke jongeling vond het opgeven van zijn aardse schatten te moeilijk. De Here Jezus geeft hem schatten in de hemel in het vooruitzicht. Waar geen mot en bederf, geen beurskrach of kredietcrisis er vat op heeft. Het enige dat hij (en u dus ook) moet doen om die schat te ontvangen, is het opgeven van de aardse schatten en de Here Jezus volgen.
Ik las een bericht dat de kredietcrisis in Amerika in pinksterkringen hard aankomt, omdat het welvaartsevangelie hier zo’n grote invloed heeft. Verstrekte leningen werden gezien als beloning van God, omdat ze eerder zo gul aan de kerk gaven. Dit kan nu leiden tot teleurgesteld zijn in God. Ik hoop dat ze bij Hem hun schat zullen zoeken, zich werkelijk zullen bekeren en de Here Jezus zullen volgen. Waar is uw schat?

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht