SHAQED … SHOQED

Gieneke van Veen-Vrolijk • 82 - 2006/07 • Uitgave: 15
Een onvertaalbare woordspeling en de profetie van de amandelboom
Jer. 1:11,12.
In Jeremia 1 komen twee visioenen voor, aansluitend op de roeping van de profeet. Hiermee wilde God hem bemoedigen, aansporen en het doel van zijn profetische bediening verduidelijken. Jeremia, nog maar een jongen van 16 à 18 jaar, werd door de Here geroepen om als profeet Gods Woord te verkondigen. Jeremia wachtte een zware taak, want hij moest Israël aanzeggen dat Gods oordeel aanstaande was, vanwege verbondsbreuk en ontrouw aan Hem. Jeremia moest oproepen tot terugkeer tot de Here; volhardende afval maakte het oordeel onafwendbaar. Actueel is dit …

Jeremia zelf achtte zich te jong, te zwak en ongeschikt, maar God gaf hem in 1:11,12 een visioen met een onuitwisbare boodschap. Dit is een veel voorkomend type visioen: een bekend voorwerp dient als beeld waaraan een profetie wordt verbonden. God toont Jeremia een amandeltwijg, in het Hebreeuws: ‘shaqed’ (uitspraak: sjakeed).

Het woord ‘shaqed’ duidt amandelboom en amandelvrucht aan. Eigen aan de ‘shaqed’/amandelboom is dat hij in het vroege voorjaar als eerste boom bloeit en zo de voorbode van de komende lente is. Bovendien valt bij de ‘shaqed’/amandelboom op, dat zijn bloesem verschijnt lang vóórdat de bladeren komen. Daarom staat hij bekend als ‘haastig’, omdat hij zo snel schittert met prachtige bloesems; ook geldt hij als ‘waakboom’ omdat hij als eerste bloeit en als trouwe waker de lente aankondigt.

Jeremia’s woonplaats Anatoth stond bekend vanwege boomgaarden met veel ‘shaqed’/amandel(bomen); hij begreep de betekenis van het beeld van de ‘shaqed’: haastige, wakende voorbode… Hier is het God die deze profetie geeft en vervolgens de betekenis van het getoonde beeld uitlegt. God spreekt!

Hij breidt dit beeld van de ‘shaqed’/amandelboom uit en zegt: “Zo waak Ik over mijn Woord …” Hier komt het Hebreeuwse woord ‘shoqed’ voor dat betekent: wakende/waker/bewaker. Wij vinden dit in Ps. 127:1: “als de Here de stad niet ‘shoqed’/bewaart…”

Er is een duidelijke klank- en letterovereenkomst tussen de Hebreeuwse woorden: ‘shaqed’/amandelboom en ‘shoqed’/waker/wakende. Deze woordspeling gaat in de vertaling helaas verloren. Maar de jonge Jeremia begreep het onmiddellijk!

Hij zag een ‘shaqed’/amandelboom en hoorde de Here verzekeren en beloven dat Hij ‘shoqed’/waakt over Zijn Woord “om het te volbrengen…” Hij ‘shoqed’/bewaart Zijn Woord dat door Jeremia gesproken moest worden. Het zou geschieden en is geschied toen zij in ballingschap gingen…
Beeld en woordspeling sterkte Jeremia met een onvergetelijke belofte. Wanneer hij een ‘shaqed’/amandelboom zag, gedacht hij dat de Here ‘shoqed’/waakt over Zijn Woord, waarvan Hij de vervulling had verzekerd.

Zoals de ‘shaqed’/amandelboom heraut is van de komende lente, zo wijst dit profetische Woord naar een spoedige vervulling. Laten wij trouw werken totdat Hij komt!Nog bloeien ‘shaqed’/amandelbomen op de overblijfselen van het oude Anatoth.

Nog klinkt: “Ik ‘shoqed’/waak over Mijn Woord om het te volbrengen…”Dr. Gieneke van Veen-Vrolijk