Image

Slapen we in de oogsttijd?

Els ter Welle • 98 - 2022 • Uitgave: 10

‘Wie in de zomer verzamelt, is een verstandige zoon, wie in de oogsttijd diep slaapt, is een zoon die beschaamd maakt’ (Spreuken 10:5).

In de oogsttijd is er werk aan de winkel. Op een boerenbedrijf wordt dan keihard gewerkt. Van iedereen wordt volle inzet verwacht. De rijpe gewassen moeten binnen worden gehaald voor het te laat is.

Dat geldt ook voor de geestelijke oogst die meer dan ooit rijp is. Jezus zegt tegen Zijn discipelen en ook tegen ons: ‘Sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten’ (Johannes 4:35b). De Evangelietijd is de oogsttijd.  

Wat een uitdaging
En die tijd is nu. Met alle moderne middelen zijn er zoveel mogelijkheden om het Evangelie uit te dragen. De opdracht is om heen te gaan en alle volken te maken tot Zijn discipelen. Maar we hoeven niet meer eropuit te gaan om de volken te bereiken. In mijn woonplaats Soest komt ruim de helft van de bevolking uit vele andere landen. Wat een uitdaging! Ja, de velden zijn wit!  

Zijn we bezig om de oogst van mensenzielen binnen te halen? Of dartelen we door het leven zonder ons te bekommeren om de mens die verloren gaat?
William Booth, de oprichter van Het Leger des Heils, had grote passie voor de lijdende mens zonder God. Hij schreef: “Zolang er nog vrouwen huilen, zolang er nog kinderen hongerlijden, zolang er nog mannen naar de gevangenis gaan, erin en eruit, erin en eruit, zal ik strijden. Zolang er nog één verslaafde is, zolang er nog één meisje verloren op straat loopt, zal ik strijden. Zolang er nog één mens het licht van God niet heeft gezien, zal ik strijden, strijden tot het bittere eind.”  

Wat mij helpt
Lieve mensen, ik word hier stil van. Zijn wij ook bewogen met de mens in nood? De wereld bloedt uit duizend wonden. In een wereld vol verwarring en wanhoop, biedt het Evangelie houvast, hoop, toekomst, richting en redding. Laten we niet slapen in de oogsttijd. Er is werk aan de winkel, daarom alle hens aan dek!  

Weet u wat mij helpt om over mijn Heer en Heiland te vertellen? Ik besef steeds dat ik mensen niet kan overtuigen, ik kan slechts getuigen. Ik mag vertellen van wat God in mijn leven heeft gedaan en wat Hij voor mij betekent. Daarna mag ik het loslaten en vertrouwen dat het Evangelie zijn werk doet. Romeinen 1 vers 16 zegt: ‘Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft.’  

Els ter Welle