Spreken namens God

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 21
Op de Toogdag zijn ze al aangekondigd: de serie Bijbelstudieboekjes God bepaalt de tijd. Feike ter Velde, Jan van Barneveld en Gert van de Weerd hebben onder leiding van J.W. Embregts een serie van negen delen geschreven over onderwerpen die u als Zoeklicht-lezer toch zullen aanspreken, zoals de opname van de Gemeente, het profetisch herstel van Israël, opkomst en ondergang van de antichrist en het Duizendjarig Rijk. De onderwerpen die in deze serie aan bod komen, worden voorzien van een Bijbels fundament. Tevens staan er vragen in die in Bijbelkringen behandeld kunnen worden. Iets voor uw kerk, kring of jeugdgroep?
In dit nummer treft u ook nog een artikel aan van J.W. Embregts. In twee eerdere artikelen heeft hij al twee theorieën over de periode dat de dinosaurussen op aarde rondliepen naast de Bijbel gelegd. In dit laatste artikel uit deze reeks legt hij een verband met de val van satan en van daar naar onze tijd.
Oscar Lohuis en Dirk van Genderen schrijven beide over de inhoud van de prediking. In het Commentaar leest u dat Dirk van Genderen te horen kreeg dat er nauwelijks meer over zonde wordt gepreekt, de roep tot heiliging klinkt nog maar zo weinig. Lohuis heeft het over de aanpak van de prediker, die vaak een thema kiest en daar de Bijbelteksten bij zoekt, in plaats van systematisch door de Bijbel heen te gaan en Gods Woord te laten spreken.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht