Spreuken 3:11

Els ter Welle • 80 - 2004/05 • Uitgave: 13
Spreuken‘ Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden.’

Spreuken 3:1Spreuken 3 begint op dezelfde wijze als Spreuken 2 met de opdracht het onderwijs uit de Bijbel niet uit ons geheugen en hart te verliezen. Er kan echter niet van ons verwacht worden dat we iets niet vergeten, wat we niet geweten hebben. Eerst moeten we Gods Woord leren kennen en dan zorgen dat we het vasthouden.Toen ik als achttienjarig meisje tot geloof kwam, bracht de leiding van de jeugdgroep al gauw de bijbel-memorisatie-cursus van de Navigators onder mijn aandacht. Het bevatte kleine kaartjes met kernteksten uit de Bijbel. Uit het hoofd leren van bijbelteksten hoorde er in die tijd helemaal bij… De Engelsen zeggen niet uit het hoofd leren, maar ‘learning by heart’. Spreuken 3:1 noemt ze beiden: met het hoofd niet vergeten en met het hart bewaren zoals men schatten bewaart en zorgt dat ze niet gestolen worden. Als we de Bijbel alleen uit het hoofd leren, dan ‘memoriseren’ we wel maar vergeten we toch. Maar als Gods Woord ons hart bereikt en aanraakt, wordt het in onze ‘computer’ opgeslagen. De Heilige Geest kan het dan activeren, het in ons hart en gedachte naar boven brengen op het moment dat we het nodig hebben.Dat betekent niet dat puur uit het hoofd leren niet belangrijk is. Mijn ouders waren niet kerkelijk, maar ze stuurden me naar de school met de Bijbel, omdat die het dichtst bij was. Daar leerde ik iedere week een psalmvers. Ik snapte de inhoud soms totaal niet, maar ik heb wel een geweldige schat in mijzelf opgeslagen. God heeft het zo gemaakt dat in de jonge jaren het geheugen krachtig functioneert, onafhankelijk van het begrijpen. Het komt regelmatig voor dat een van die psalmen in mij naar boven borrelt op rake momenten, terwijl ik niet wist dat ik die psalm nog kende. Kinderen kunnen hele bijbelgedeelten uit hun hoofd leren. Ouders en leerkrachten gebruik deze mogelijkheid!Els ter Welle