Spreuken 3:11b (II)

Els ter Welle • 81 - 2005/06 • Uitgave: 13
Spreuken‘Wees niet verdrietig over Zijne kastijding’ Spreuken 3:11b SVEr is een Indiaanse stam in Zuid-Amerika, die een heel aparte gewoonte heeft. Als er een kind wordt geboren, begroet de vader de baby met de volgende woorden: ‘Je bent geboren in een wereld van zorg en ellende. Sluit je mond en draag het’. Deze kinderen worden van jongs af aan gehard en stoïcijns opgevoed. Hen word geleerd om onverstoorbaar te zijn in pijn en leed, om te dragen en te verdragen.Stoïcisme is vér af van de Christelijke houding ten opzichte van lijden. God vraagt ons niet om ons te harden in leed, maar wil ons juist zacht maken door moeilijkheden heen. We moeten niet denken dat God wil dat wij lijden en dat we er daarom in moeten berusten. Dan zouden we niet verschillen van de Moslims. Zij zeggen bij alle narigheid die hen overkomt: ‘God heeft het gewild’. Het geeft passiviteit en stilstand. Wij mogen ons daarentegen positief en actief opstellen in lijden. We mogen bidden voor verlichting en een oplossing. God kan een wonder doen! Maar in de hele Bijbel en vooral in het Nieuwe Testament zien we ook dat onze God pijn, moeite, rampen, onrecht opneemt in het levensprogramma van mensen. Hij maakt ze dienstbaar aan Zijn hoger plan voor hun leven!De bekende gospelzanger Andraé Crouch zingt in zijn prachtige lied ‘Through

This All’: ‘I have many tears and sorrow.

I have questions for tomorrow.

But in every situation, God gave blessed consolation.

My trials came to only make me strong.

Through this all I learned to trust in Jesus,

I learned to trust in God, to depend upon His Word.

He brought me through.

If I never had a problem, I’d

never know that God could solve them.’.**Ik heb veel verdriet en zorgen. Ik heb veel vragen voor morgen. Maar in elke situatie gaf God gezegende vertroosting. Mijn moeilijkheden kwamen om mij sterk te maken. Door dit alles leerde ik te vertrouwen in Jezus en te vertrouwen in God en te steunen op Zijn Woord. Hij bracht mij er door heen. Als ik nooit een probleem zou hebben, zou ik nooit weten dat God ze op kon lossen.Els ter Welle