Spreuken 4:20a,22

Els ter Welle • 83 - 2007 • Uitgave: 1
‘Sla acht op mijn woorden, want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam.’
Spreuken 4:20a,22


In het Boeddhisme zegt men: het leven is gelijk aan lijden en kwaad en daar moet een mens mee leren leven. U zegt misschien: wat verschrikkelijk negatief. Maar in ons dagelijks nieuws, worden we met de neus op de ellende in deze wereld gedrukt. Het is terecht als we het leven op aarde zwaarmoedig bezien. In het boek Prediker zien we hetzelfde. De schrijver (Salomo) schildert, akelig reëel, het waarneembare hopeloze van het menselijk bestaan onder de zon. Hij praat als het ware de mensen in de put, zodat ze het niet meer zien zitten. Maar… er is een groot verschil met Boeddha. Die verkondigt realistisch pessimisme, zonder hoop. Prediker toont een andere weg. Hij richt zich tot het publiek wiens visie op het leven niet verder reikt dan de horizon van deze wereld. Hij brengt de mensen eerst in een crisis, om daarna met zoveel meer kracht uit te laten komen, dat de mens een Redder nodig heeft!

In Spreuken 4:20 en 22 lezen we dat het Woord van God leven en genezing geeft. Prachtig! Het juiste is gezond voor ons en het kwade ongezond. Als we naar Gods Woord leven, zal onze hele persoon een positieve impuls krijgen. Dat is natuurlijk. Het leven functioneert alleen als het volgens de richtlijnen van God geleefd wordt.
De christelijke boodschap is vol hoop en perspectief! Met God en met zicht op de hemel heeft het leven diepe betekenis! God laat ons niet in de modder van de wanhoop spartelen. Hij haalt ons eruit. Hij zond Zijn geliefde Zoon, die afdaalde in de ellende van ons leven en voor ons de duisternis overwon! Jezus ging voor ons de dood in, opdat wij zouden leven. En in dit leven zit alle goeds opgesloten voor tijd en eeuwigheid.

In Johannes 10:10 zegt Jezus dat Hij gekomen is om ons leven en overvloed te geven. Jezus geeft niet alleen wat nodig is, maar meer dan dat! Het is een voorsmaak van het Leven wat we straks mogen leven in alle eeuwigheid!
Jezus staat aan de deur van ons hart. Als we Hem binnenlaten, laten we het Leven binnen.

Els ter Welle