Spreuken 4:23 (I)

Els ter Welle • 83 - 2007 • Uitgave: 3
Spreuken‘Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want van daaruit zijn de oorsprongen van het leven.’ Spreuken 4:23Wij hebben geen keurige tuin, maar wel een mooie. We laten de natuur een beetje haar gang gaan. Maar toch heeft ook onze tuin onderhoud nodig. Zo af en toe gaan we het onkruid te lijf. Het gevaar is steeds dat we dat te oppervlakkig doen. Dan lijkt het voor het oog mooi, maar na regen en zonneschijn schiet het onkruid weer de grond uit. We hebben verzaakt om die lastige wortels onder de grond er uit te halen.Zo is het ook met ons leven. We kunnen proberen onszelf wat te fatsoeneren. We verbeteren onszelf een beetje en veranderen ons gedrag enigszins. Dan lijkt het voor een poosje aardig, maar na enige tijd staat het onkruid in ons leven weer hoog. We zijn niet grondig bezig geweest en zijn niet tot de wortel doorgedrongen. En die wortel zit in ons hart. Al ons handelen en denken vinden hun oorsprong in onze wil, ons verstand en ons gevoel. De Bijbel heeft voor dit innerlijke grondgebied een verzamelnaam: het hart. Dat is de vesting die boven alles bewaakt moet worden en waar de beslissende slag geleverd wordt.Oppervlakkig gezien lijkt het soms dat de oorzaak van het kwaad in ons leven buiten onszelf ligt. En daadwerkelijk de omstandigheden waarin we verzeild kunnen raken, spelen een grote rol. Maar de grote vraag is: hoe reageren we als we in een moeilijke of verleidelijke situatie komen. Bewaren we dan ons hart? Ons hart hangt nauw samen met ons denken. Francis Schaeffer* heeft gezegd: “De geestelijke strijd, het verlies van de overwinning, speelt zich altijd af in onze gedachtenwereld.
Als we daar de strijd verliezen, capituleert de hele mens. Een steek in het hart is dodelijk, dat is geestelijk ook zo.”Ja, we moeten ons verhaal kwijt. We hebben het nodig dat een ander luistert naar alles wat ons door anderen is aangedaan. Maar daarna moet de zielzorger ook vragen: “Hoe is het met uw hart?” Het onkruid in ons leven moet met wortel en al worden uitgraven. Als dat gebeurt, kan nieuw leven baanbreken!Els ter Welle* Een bekende christen–filosoof van de vorige eeuw.