Spreuken 5:13

Els ter Welle • 84 - 2008 • Uitgave: 7
‘Waarom heb ik niet geluisterd, heb ik mijn oor niet geneigd naar hen die mij onderrichtten!’
Spreuken 5:13


Johannes de Doper was een hele goede spreker. Hij predikte maar één ding: Bekeert u! U moet breken met de zonde! Hij deed dat radicaal en zonder aanzien van de persoon. Onder zijn toehoorders was ook Herodes, de zoon van de wrede heerser die alle kinderen in Bethlehem liet doden. Hij was diep onder de indruk van deze profeet van God. Hij luisterde graag naar hem. Hij genoot van de opbouw van zijn toespraak en zijn redenaarskunst.

Maar Johannes de Doper schrok er niet voor terug om Herodes streng te wijzen op dat wat in zijn leven niet klopte. Hij leefde n.l. met Herodias, de vrouw van zijn broer. Met vurige en strenge ogen had hij de koning erop aangesproken. Niemand mocht de vrouw van een ander nemen, ook Herodes niet! Hij haalde daarmee de haat van Herodias op zijn hals. Marcus verhaalt hierover als volgt:
‘Herodias had het op hem voorzien en wilde hem doden, doch zij kon dit niet, want Herodes had ontzag voor Johannes, daar hij wist, dat hij een rechtvaardig en heilig man was; en hij beschermde hem en als hij hem gehoord had, was hij in grote verlegenheid, maar hij hoorde hem gaarne.’
Waarschijnlijk was het Herodes ernst. Hij zag in dat hij fout was. Hij was het met hem eens. Het goede trok hem aan. Maar het enige dat hij moest doen, deed hij niet: de zonde opgeven. Hij kwam in tweestrijd, maar hij brak niet met de vreemde vrouw in zijn leven. Hij opende zijn oor en hart, hij liet zich onderrichten… maar uiteindelijk luisterde hij niet. Hij deed niet waar Johannes de Doper toe opriep.

Misschien bent u het ook helemaal eens met wat Spreuken 5 en de Bijbel zeggen over overspel. Ook u voelt zich aangesproken. U ziet in dat uw leven eigenlijk drastisch zou moet veranderen. Het is niet voldoende! U moet in actie komen! U moet de zonde aanpakken, anders pakt de zonde u aan.
Zo gebeurde het bij Herodes. Hij was in de ban van de vrouw van zijn broer, zij had grote macht over hem. Hij gaf haar niet op en verbrak de band met haar niet. Het kostte hem het eeuwige leven en Johannes de Doper uiteindelijk zijn hoofd. Wat doet U?

Els ter Welle