Spreuken 5:8,11

Els ter Welle • 84 - 2008 • Uitgave: 5
‘Houd je weg ver van een vreemde vrouw, anders zul je grommen als je lichaam en je lijf ten einde zijn.’
Spreuken 5:8,11 (Naardense Bijbel)


De samenleving heeft een totale verandering ondergaan op het seksuele terrein. Met de komst van de pil en andere anticonceptiemiddelen, is de ontkoppeling van seksualiteit en voortplanting mogelijk geworden. En daardoor is ook de verbinding tussen huwelijk en seksualiteit opgeheven. De algemene gedachte is nu dat iedereen recht heeft op seksueel verkeer. Getrouwden en ongetrouwden, hetero- en homoseksuelen van elke leeftijd moeten hun seksuele drift niet verdringen, dat is niet gezond… Hoe anders zegt de Bijbel dat!

Onze tekst vertelt dat het níét gezond is om wisselende seksuele contacten te hebben. De mens is er niet tegen bestand, psychisch niet, emotioneel niet, maar ook lichamelijk niet. Door de ‘vrije’ seks worden enorme risico’s genomen. Want ondanks alle anticonceptiemiddelen gaat het percentage ongewilde zwangerschappen niet omlaag, maar omhoog en kampen miljoenen vrouwen heden ten dage met stille zielepijn en schuldgevoelens, omdat ze het leven van hun ongeboren kind hebben gedood.
En dan is er de enorme dreiging van geslachtsziekten. Josh McDowell schreef (in 1990): ‘Veertig jaar geleden waren er in principe twee geslachtsziekten. Nu zijn het er zevenentwintig! Sindsdien komt er ongeveer elke negen maanden één bij. Sommige zijn tot tien jaar overdraagbaar. Daardoor verspreidt het zich in razend tempo. Twaalf miljoen Amerikanen raken per jaar besmet!’ *
Aids is dodelijk, dat weten we. Maar de andere geslachtsziekten zijn ook een grote bedreiging voor de gezondheid. Het kan pijn, bloedingen, etter, zweren, hoofdpijn, koorts en onvruchtbaarheid geven. Het kan ook schadelijke gevolgen hebben voor de te krijgen kinderen en een oorzaak worden voor baarmoeder- en anale kanker.** Veel mensen zeggen: ‘een condoom kan dit toch allemaal voorkomen?’ Ja, maar dat is beslist geen waterdichte garantie.

God wil ons beschermen voor al deze ellende. Door de uitvinding van de microscoop weten we dat schadelijke bacteriën de ellende veroorzaken, maar God wist dat al vanaf de dag dat Hij ons maakte. Daarom heeft God vanaf het begin duidelijk bepaald, dat één man en één vrouw samen een gezin zouden stichten. *** Dit plan, van twee en twee alleen, is uniek en het is absoluut effectief in het voorkomen van de enorme complicaties van geslachtziekten.
Tenzij u monogaam leeft, met een monogame partner, loopt u gevaar!

Els ter Welle

* ‘Why wait’ Josh McDowell, pag. 205
** idem, pag. 206-214
*** Gen. 2:24 - Matt. 19:5