Spreuken 5:8,9 (II)

Els ter Welle • 84 - 2008 • Uitgave: 3
‘Blijf bij een vreemde vrouw vandaan, houd afstand, want je zult je eer verkwanselen en je leven verspelen.’
Spreuken 5:8,9


Op een dag wandelt David op het dak van zijn paleis. Daar ziet hij in een van zijn tuinen een prachtige vrouw. Zijn hart slaat volledig op hol. Die vrouw moet en zal hij hebben. Bij navraag blijkt ze getrouwd te zijn… Dus niet beschikbaar. Men zou verwachten dat het voor een man als David daarmee einde verhaal is. Niet dus! Hij bedenkt een verschrikkelijk plan. Hij zorgt ervoor dat de echtgenoot van deze vrouw vooraan in het leger geplaatst wordt, zodat hij wel moet sneuvelen. Een pijl maakt een eind aan zijn leven. En dan neemt David Batseba tot vrouw. Wie had ooit gedacht dat de man naar Gods hart zo iets vreselijks kon doen?

En David ziet niet eens dat hij fout is. De profeet Nathan moet hem de ogen openen. Maar als hij inziet hoe afschuwelijk het is wat hij gedaan heeft, blijkt daar toch de man van God! Hij is niet boos op de profeet, die hem zo ongezouten de waarheid vertelt. Hij komt niet met mooie praatjes en verontschuldigingen. Er zijn mensen die spijt hebben van hun zonden, omdat ze de verstrekkende gevolgen van hun daden zien en voor zichzelf wensen dat ze het niet hadden gedaan. Maar David heeft diep berouw omdat hij God zoveel verdriet heeft gedaan. Hij kreunt het uit: ‘Ik heb gezondigd tegen de Here!’ Hij verootmoedigt zich diep. En God wijst nooit een zondaar af die met echt berouw tot Hem komt.

Maar dat betekent niet, dat God hem niet straft. Het kind dat Batseba en hij krijgen, sterft. En deze zonde van David laat diepe sporen na in zijn gezin. Er gebeuren daarna verschrikkelijke dingen in de familie van David. Hij heeft zijn eer en respect verkwanseld, met vreselijke gevolgen. U kunt dat lezen in 2 Samuël vanaf hoofdstuk 12.

Maar te midden van deze inktzwarte geschiedenis, gloort het licht van Gods oneindig grote genade! God pakt de draad in het leven van David op, waarbij Hij zelfs de zonde van David opneemt in Zijn Goddelijk reddingsplan. David en Batseba krijgen opnieuw een zoon: Salomo. En uit deze geslachtlijn wordt uiteindelijk de Zaligmaker, de Here Jezus is geboren.
Gods liefde en genade zijn zo diep, zo hoog en zo breed dat het niet te vatten is. Dank u Heer!*

Els ter Welle

* Zie Rom. 11:33