Spreuken 6:9-11 (II)

Els ter Welle • 85 - 2009 • Uitgave: 9
‘Hoe lang, luiaard, zult gij nederliggen, wanneer zult gij opstaan uit uw slaap? Nog even slapen, nog even sluimeren, nog even liggen met gevouwen handen - daar komt uw armoede over u als een snelle loper en uw gebrek als een gewapend man’
Spreuken 6:9-11

In 2000 waren mijn man en ik in Roemenië voor een maand. We waren uitgenodigd om in drie grote steden een cursus te geven voor zondagsschoolleiders. We genoten van de toewijding van de, voor het merendeel, jonge mensen. Dat was mooi. Maar wat ik heel moeilijk vond, was de armoede in het land, vooral de bedelende mensen. Zo stond er op een gegeven moment een oude blinde man aan de kant van de weg, met zijn hand uitgestrekt en iedereen liep eraan voorbij… Toen ik wat geld in zijn hand legde, begon hij te beven. Het raakte me diep.

Onze tekst laat zien dat er een connectie is tussen luiheid en armoede. Paulus zegt het heel pittig: ‘Wie niet werken wil, zal ook niet eten.’ * Maar let op: de nadruk ligt op niet wíllen. Ik heb me laten vertellen dat er in Roemenië mensen zijn die bedelen omdat ze niet willen werken. Maar er zijn ook mensen die niet kunnen werken, zoals deze blinde man. Niet alle armoede is het gevolg van luiheid, het overkomt velen zonder dat ze er wat aan kunnen doen. Jezus zei: ‘De armen hebt u altijd bij u.’ ** Het is een feit. Maar wel met het doel dat we ons hun lot zullen aantrekken! ‘Wie de behoeftige verdrukt, smaadt diens Maker; maar wie zich over de arme ontfermt, eert Hem.’ *** En Jakobus zegt: ‘Wat baat het, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Stel, dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel en iemand uwer zegt tot hen: Gaat heen in vrede, houdt u warm en eet goed, zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien, wat baat dit?’ ****
In deze crisistijd heeft de kerk een diaconale taak, allereerst voor haar leden, maar zeker ook naar buiten toe.

Het geweldige is, dat er iets is wat alleen christenen kunnen doen voor de armen. Zij kunnen de cirkel van hopeloosheid doorbreken, want de boodschap van liefde van Jezus Christus brengt hoop. Ook als armoede het gevolg is van zonde. De Here Jezus houdt van zondaars! En als er hoop is, kunnen de ketenen van armoede verbroken worden.

Els ter Welle

* 2Tess. 3:10
** Matt. 26:11
*** Spr. 14:31, zie ook 28:27
**** Jak. 2:14-16