Spreuken 7:10

Els ter Welle • 87 - 2011 • Uitgave: 7
Spreuken

‘En kijk, daar komt die vrouw op hem af, gekleed als een hoer en listig van hart.’
Spreuken 7:10


In onze tijd kleedt men zich alom ‘sexy’. De mode is er helemaal op ingesteld. Zo ook de vrouw uit Spreuken 7. Je kunt aan haar zien dat ze een prostituee is. Ze is verleidelijk en schaamteloos gekleed. De Petrus Canisius Vertaling zegt dat ze opzichtig gekleed is, met duidelijke bedoelingen. Het wordt in het hele hoofdstuk helder en klaar dat haar uiterlijk een uitdrukking is van haar innerlijk. En ik denk dat dat ook in positieve zin zo behoort te zijn. Onze buitenkant behoort een uitdrukking te zijn van onze christelijke levensopvatting. Als dat niet het geval is, werkt het verwarrend.

Het verbaast me altijd weer als christenvrouwen, zonder blikken of blozen, zich verleidelijk kleden. Vooral jonge meisjes zijn zich er vaak helemaal niet van bewust wat ze daardoor bij mannen teweeg kunnen brengen. Het woord ‘sexy’ wordt in het Van Dale Woordenboek omschreven als ‘seksueel prikkelend’.
De Here Jezus zegt: “Indien een man een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft hij in zijn hart reeds overspel met haar gepleegd.” De Here Jezus verbiedt een man heus niet om naar de andere sekse te kijken en om een mooie vrouw te waarderen. Een man kan zijn ogen niet in zijn zak stoppen. Maar kijken en kijken is twee. Vrouwen, meisjes, laten we in onze kleding geen aanleiding geven dat sommige mannen op de verkeerde manier naar ons kijken!

Ik eet regelmatig bij een vriendin. Super gezellig, na afloop scrabbelen we of kletsen we nog een poosje. Ik vertel dan ook vaak waarover ik aan het schrijven ben en zij heeft vaak waardevolle opmerkingen. Over het onderwerp van dit stukje zei ze: “Een collega op mijn werk heeft een secretaresseopleiding gevolgd. Ze vertelde dat ze daar ook les kreeg in omgangsvormen. Zo werd haar geleerd dat ze zich in functie niet uitdagend mocht kleden.”
Dat doet me denken aan 1 Timoteüs 2:9. Daar staat: ‘Laten vrouwen zich sieren met waardige kleding, zedig en ingetogen.’ Velen struikelen over de woorden ‘zedig’ en ‘ingetogen’. Ik had daarbij altijd vrouwen voor ogen die zich smakeloos kleden, met hooggesloten blouses of jurken. Helemaal fout! Vrouwen krijgen hier allereerst de opdracht om zich te sieren! Maar wel met eervolle, fatsoenlijke kleding, die niet al te opzichtig is. Ook op dit terrein geldt dat bescheidenheid de mens siert. Als we willen opvallen, laat het dan zijn door ons mooie karakter en goede daden! (vers 10) Echte schoonheid zit aan de binnenkant en straalt naar buiten uit!

Els ter Welle