Studiebijbel over Job verschenen

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 12
Vorige maand publiceerde het Centrum voor Bijbelonderzoek het zesde deel van de Studiebijbel, een commmentaarserie op het Oude Testament. Dit deel behandelt de Bijbelboeken Ezra, Nehemia, Ester en Job. De Studiebijbel heeft een unieke opzet, doordat op de linkerpagina de grondtekst toegankelijk wordt gemaakt en op de rechterpagina en in toelichtingen dieper op de boodschap wordt ingegaan.
Zo worden onder andere onderwerpen behandeld als leefden dinosauriërs gelijk met mensen en wat wist Job van een leven na de dood? Ook geeft dit boek uitgebreid aandacht aan de historische situatie en theologische betekenis van de boeken Ezra en Nehemia. Meer informatie over de Studiebijbel: tel. 0318-503098 of www.studiebijbel.nl.