Tov

Gieneke van Veen-Vrolijk • 81 - 2005/06 • Uitgave: 13
TOVIn het Nederlandse vocabulaire zijn heel wat Hebreeuwse woorden terecht gekomen, waarvan ‘tof’ goed bekend is. Is het ook bekend dat ‘tof’ een in de Bijbel (als ‘tov’) veel voorkomend Hebreeuws woord is? ‘Tov’ heeft als algemene grondbetekenis ‘goed’, maar betekent ook: goedheid, schoon/mooi, wel, gaaf, juist, volmaakt/volkomen, uitstekend/uitmuntend, (zeer) kostbaar, nuttig, aangenaam, goedgezind.

Het woord ‘tov’ kan betrekking hebben op God, op mensen, op zeer uiteenlopende zaken.De Bijbel leert ons echter dat alleen de Here God volkomen en louter ‘tov’ is en dat Hij de enige bron en oorsprong is van wat waarlijk ‘tov’ is.

Aangaande God duidt ‘tov’ op Zijn Wezen, natuur, eigenschappen, werken, op alles wat Hij doet/bewerkt, wil, bezit en biedt.De Psalmen bezingen dat God ‘tov’/goed is: “Want de Here is ‘tov’…” (Ps. 100:5a).

Zo was alles wat God schiep ‘tov’ en ‘zeer tov’ (Gn. 1). Ook had Hij in Eden allerlei bomen gegeven met vruchten ‘tov’ als voedsel (Gn. 2:9).

Gods Wezen en eigenschappen zijn ‘tov’. Na Mozes’ bemiddelend bidden voor Israël beloofde God al Zijn ‘tov-zijn’/goedheid aan hem voorbij te laten gaan (Ex. 33:19). Gods ‘tov-zijn’ wordt vervolgens beschreven in Ex. 34:6-7: barmhartig, genadig, lankmoedig, goedertieren, waarheid, vergevende, maar ook: rechtvaardig ten aanzien van de zonde.De zonde maakt (sinds Gn. 3) dat de mens geenszins tov is en daarom is er “niemand die tov doet…” (Ps. 14:1-3; 53:2-4; Pred. 7:20). Die zondige, verloren mens is niet tov, wel dwaas. Maar God schenkt door het geloof in Zijn Zoon, Heil en vergeving, “Want U, Here, bent ‘tov’ en vergeeft graag …” (Ps. 86:5a).De Here God biedt dat wat ‘tov’ is, want dat alleen is het leven “…Ik stel voor u het leven en het ‘tov’/goede…” (Dt. 30:15). Hij nodigt ‘tov’ te kiezen voor het leven (Dt. 30:19). Dat is de vrede- en heilsboodschap die ‘tov’ is (Jes. 52:7; Rom. 10:15).Wie ‘tov’ koos weet: “…hoe tov is het samenzijn van broeders/zusters…” (Ps. 133).

Met Psalm 136 (vgl. 118:1, 29) mogen wij dankbaar het heerlijke refrein meezingen: “Looft de Here want Hij is tov/goed…”Dr. Gieneke van Veen-Vrolijk