UFO's (2) - Een doelbewust, demonisch plan

J.W. Embregts • 84 - 2008 • Uitgave: 12
De boodschappen vanuit UFO’s zijn uitvoerig onderzocht en geven ons een onthutsend beeld van de bedoelingen, dat zich goed leent voor een Bijbelse beoordeling. Tevens zien we, zoals hierna zal worden aangetoond, dat de verschijning van de UFO’s en hun inzittenden nadrukkelijk eschatologische trekken vertoont. Er lijkt een doelbewust, demonisch plan te zijn om in deze laatste tijd de mens te brengen tot aanbidding van de satan.
Wat is namelijk de inhoud van de boodschappen die uit UFO’s komen? Ze sluit aan bij de intussen steeds meer in zwang komende gedachte, dat zich op andere planeten hoogstaande beschavingen bevinden, waarvan de mens, vastgelopen in zijn eigen heilloze situatie, veel heil kan verwachten. “Voor veel mensen is het van groot belang geworden om bezoeken van andere planeten te verwachten. Het moge niet waar zijn, dat vliegende schotels bezoeken uit de ruimte inhouden, maar als maar een groot genoeg aantal mensen het gelooft, dan zal het in zekere zin meer dan waar worden. Lang genoeg om bepaalde dingen te veranderen zonder dat een terugkeer mogelijk is.”
UFO’s willen de mens nadrukkelijk laten geloven dat ze echt zijn. Hoewel er eigenlijk nog nooit een echte openbare landing heeft plaatsgevonden en de wezens zich openlijk hebben laten fotograferen en interviewen, vinden wel verschijningen aan bepaalde mensen plaats, die daar op de één of andere manier voor openstaan. Die mensen geven dan later hun verhaal, waar ze zelf rotsvast in geloven, omdat het voor hen ook werkelijkheid is geweest. Ze hébben een UFO zien landen. Ze hébben er wezens uit zien komen, vaak om zogenaamd een reparatie aan het voertuig te verrichten. Het merkwaardige is echter dat nog nooit een UFO blijvende zaken of materialen heeft achtergelaten, tenzij sporen van een soort olie of metaaldeeltjes die echter steeds oplosten, verdwenen. Soms wel een afdruk of verschroeid gras. Die mensen hebben dan soms ook, op de bovenomschreven wijze met de ‘inzittenden’ gesproken, d.w.z. hun boodschappen aangehoord.
Vaak houden deze boodschappen voorspellingen in van bepaalde gebeurtenissen, die achteraf dikwijls blijken uit te komen. De indruk is dat zij dit ook doen om het geloof van de mensen in hun realiteit te bevestigen, hetgeen meestal wonderwel lukt. Het blijft echter niet zo, want als een mens eenmaal in hun strikken verward zit, worden de boodschappen minder betrouwbaar en vaak misleidend.
Ernstiger is echter, dat “de UFO-boodschappen zonder uitzondering bedoeld zijn om het vertrouwen in de Bijbel te verminderen en de begeleidende UFO-verschijnselen zijn doelbewust bedrog. Dit past in het Bijbelse patroon van de geestelijke strijd - gevallen geestelijke wezens die eens heilige engelen waren, zijn bezig met een oorlog van bedrog tegen de mensheid… Wie anders kan meer weten over de Waarheid, God en de realiteit, dan de uiterst hoogstaande en intelligente wezens uit andere delen van ons heelal? Deze maskerade is een complot van demonische machten. Ze willen de mensen doen geloven dat UFO’s echt zijn, zodat ook hun boodschappen worden geaccepteerd.”

Een studie van wat in UFO-literatuur hierover is vastgelegd geeft ons een inzicht in de ‘theologie’ van de UFO-wezens:
• De schepping is een legende. Mozes heeft nooit zo’n verwrongen verhaal geleerd.
• De mens is niet in zonde gevallen.
• Er is geen hel - alleen totale vernietiging.
• Het Joodse Messiaanse rijk is een valse hoop.
• De Opstanding van Christus was zinnebeeldig.
• ‘God’ zit in ieder mens.
• De christelijke opvatting over de Drie-eenheid is onjuist.
• Christus stierf niet voor de zonden van de wereld.
• De Heilige Geest verschijnt in alle menselijke wezens.
• Jezus ‘verwierf’ goddelijkheid. Hij is niet de incarnatie van God.
• De God van het Oude Testament, Jahweh, is een ‘woeste demon’. Dit is de God van wie Christus zelf claimde dat Hij Zijn Vader en de enig ware God was.
• De twee grote blunders van de eerste christengemeenten waren:
o De christelijke leer van de verzoening.
o De al te grote nadruk op Jezus met uitsluiting van de Oosterse godsdiensten.

Dit is maar een zeer gedeeltelijke opsomming, vooral ook omdat er geen ‘eenstemmigheid’ is in de leer. Er wordt bijvoorbeeld ook ‘geleerd’ dat Jezus een hoog ontwikkelde bewoner van Venus was, dat de Bijbelse engelen inzittenden van UFO’s zijn, dat UFO’s de Joden uit Egypte hebben bevrijd.

Volgende artikel: ‘De agenten 666’

Door J.W. Embregts