Uit enkele islamitische gebeden

ds. H. Koekkoek • 78 - 2002/03 • Uitgave: 18
De Foreign Broadcast Information Service FBIS, de afdeling van de regering van de USA, die informatie verzamelt over buitenlandse nieuwsuitzendingen via radio en TV, heeft een aantal gebeden van imams in een aantal moskeeën bekend gemaakt. Wij zullen er een kleine bloemlezing van geven. Het is om te huiveren. Dit betekent echter niet, dat alle islamieten op deze wijze denken. Het betekent wel, dat de extremen onder hen, die nu al in veel landen de niet-islamieten onderdrukken, zullen proberen steeds meer hun wil aan niet-islamieten op te leggen.

Sjeik Bakr Abd-al-Razzaq al-Samarra'i bad in een directe uitzending voor de TV van Irak vanuit de Abd-al-Qadir al-Jaylani moskee in Baghdad het volgende:

"0, Allah, vernietig tiran Amerika, het afvallige Zionisme en de verwijfde bemiddelaar Engeland.

0, Allah, vernietig de Joden, de Kruisvaarders en uw vijanden; zij zijn immers in uw macht. Geef ons macht over hen, zodat wij hen met het zwaard der gerechtigheid en leiding kunnen doden. Wij zullen hen met uw woord doden. Wij wachten hier nu al zo lang op.

0, Allah, laat onze crisis eindigen."

Het moet duidelijk zijn, wie in de strijd gedood moeten worden: de landen Amerika, Engeland en Israël. Welke mensen moeten gedood worden? Joden, christenen (hier "kruisvaarders" genoemd) en alle anderen. Deze islamieten wensen en zoeken de dood van onze broeders en zusters in Irak zelf en daarna in de gehele wereld. Het is geen wonder, dat christenen uit Irak vluchten en onder andere in Nederland asiel zoeken.

In een directe TV uitzending vanuit de grote moskee van Sanaa, Jemen, werd het volgende gebeden:

"0, Allah, reken af met de vijanden van de godsdienst (islam). 0, Allah, reken af met de Joden en met hen die de Joden steunen en reken af met de christenen en met hen die de christenen steunen. Laat het land onder hun voeten schudden. Giet vrees uit in hun harten en bevries het bloed in hun bloedvaten. 0, Allah, verstrooi hun gelederen, laat het lot zich tegen hen keren en verdruk hen".

Sheik Akram Abd-al-Razzaq al-Ruqayhi bad in een TV uitzending vanuit de grote moskee in Sanaa, Jemen, het volgende gebed:

"0, Allah, steun hen, die de islam steunen, ontmoedig de ontmoedigde moslims en schenk wijsheid aan Mohammeds volk. 0, Allah, schenk de overwinning aan onze broeders van de mujahidin in Palestina en overal elders. 0, Allah, versterk hen en geef hun moed. 0, Allah, vernietig de Joden en degenen die hen steunen. 0, Allah, vernietig de christenen en degenen die hen steunen, evenals hun volgelingen. Schud de grond onder hen, breng vrees in hun harten en bevries het bloed in hun aderen. 0, Allah, vernietig hen, want zij zijn in uw macht."

In een TV uitzending vanuit de Umar Bin-alKhattab moskee in Doha, Qatar, werd het volgende gezegd:

"0, Allah, treed op tegen de Joden, die zich alles toe-eigenen en tegen hen die de Joden hierin steunen, de rancuneuze kruisvaarder-christenen. 0, Allah, vernietig hen, zend verdeeldheid onder hen en verbreek hun gelederen. 0, Allah, steun onze broeders in Palestina. 0, Allah, verenig hen, geef hun een sterke wil en wees barmhartig voor de families van de martelaren."

Vanuit de Umar Gin-al-Khattab moskee in Doha zei sjeik Anwar al-Badawi in een directe TV uitzending:

"De vijanden hebben ons geen andere mogelijkheid overgelaten. Hoe zouden zij het werk van de martelaren kunnen tegenhouden? 0, Allah, vernietig de Jood, die zich alles toe-eigent en vernietig de walgelijke christenen. 0, Allah, vernietig de Joden. 0, Allah, stort uw toom over hen uit. 0, Allah, vernietig hen. 0, Allah steun onze Palestijnse broeders, schenk hen moed en wees barmhartig voor hen en voor hun martelaren, hun kinderen en de vrouwen."

Wat een verschil is er tussen het dienen van Allah en het dienen van de God van de Bijbel. Terwijl de islamiet door extreme imams opgeroepen wordt tot haat - u las het goed: ook tot haat jegens de christenen! - en dit vanuit de Koran niet bestreden wordt, roept de Bijbel op om liefde uit te dragen. Lang geleden bad de apostel Paulus: "En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid..." (Philippenzen 1:9). Een heel ander gebed dan deze moslims bidden. Wij willen ook de wereld veroveren, maar niet met haat en uitroeiing van tegenstanders, maar met liefde, de liefde van God voor verloren mensen; de reddende liefde van de Here Jezus, ook voor moslims.

ds. H. Koekkoek