Uw Koninkrijk kome

Peter de Haan • 88 - 2012 • Uitgave: 10
Dit is het thema van de studiedag op zaterdag 9 juni. Volgens sommigen leven we al in Gods Koninkrijk en claimen op die grond Gods zegen. Toch vraag ik mij dan af wat we dan nu op aarde al terugzien van Gods gerechtigheid. Ik zie vooral onrust en crisis, zowel financieel, economisch en politiek alsook moreel.
Daarnaast is er ook de positie van Israël, want is het niet zo dat de Zoon van David de Koning van Israël zal zijn? Het zal u duidelijk zijn, op deze dag zal er weinig overblijven van de vervangingsleer van Augustinus en het Koninkrijk-nu-evangelie dat nu in vele gedaantes opkomt. Kijk op pag. 21 voor meer informatie over deze interessante studiedag.
Ondertussen kunnen we in dit Zoeklicht leren van de zegen die Jakob zijn zoons gaf. Jozef slaat hij echter over, in plaats daarvan worden de zonen van Jozef, Efraïm en Manasse door Jakob gezegend. Eenmaal zal Gods volk alle dingen vergeten, om volledig toegewijd te zijn aan haar Here en Messias.
Bert Reinds schrijft over de volle agenda en omgang met de tijd. Voordat we het gaan zoeken in een cursus timemanagement, of het geloofsleven in volgens een methode uit te voeren, moeten we bedenken wie we met onze bezigheden dienen. Een vraag die we ons voortdurend moeten stellen wanneer we een levend getuigenis van Christus willen zijn.
Een uitdaging, elke dag weer, maar door Gods Geest mogelijk gemaakt, ook voor u.
Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht