Image

Vaststaan in de storm

Els ter Welle • 99 - 2023 • Uitgave: 1

‘Als de stormwind voorbijgaat, dan is de goddeloze niet meer, maar de rechtvaardige staat als een duurzame grondslag’ (Spreuken 10:25).

Gisteren reed ik met mijn oudste zoon naar Ermelo om de begrafenis van Anne van der Bijl bij te wonen die op 27 september overleed. We namen de toeristische route en genoten van de bosrijke omgeving. Op een gegeven ogenblik kwamen we langs een gedeelte waar storm veel schade had aangericht. Veel bomen waren afgeknapt of omgewaaid. Zelfs bomen die er heel sterk uitzagen lagen op de grond.

Je kunt op twee manieren door de stormen van het leven heenkomen: je blijft staan of je valt om. Hoe dieper de wortels, hoe sterker een boom is. Dat is ook zo in ons leven. Als we slechts oppervlakkige wortels hebben, zullen we gauw door moeilijkheden omvergeblazen worden.  

Zo simpel

Het geheim van stevig geworteld zijn is dat we een diepe gemeenschap met God hebben. Een kinderversje dat over de hele wereld bekend is, luidt: “Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.” Zo simpel maar zo waar! Het viel mijn zoon en mij op tijdens ons ritje, dat de bomen aan de buitenkant van het bos het minste schade hadden geleden van de storm. Zij hebben door de jaren heen de meeste wind gevangen, waardoor hun wortels steeds wat dieper zijn gegaan. De kweker van palmbomen plaatst in de kruin een zwaar gewicht om de boom te dwingen dieper te wortelen. En zo werkt het ook bij ons.  

Zuiver karakter

God gebruikt moeilijkheden om ons dieper te wortelen. Jakobus 1:3-4 zegt: ‘Is uw leven vol moeilijkheden en verleidingen? Wees dan maar blij, want als uw geloof die beproeving doorstaat, kan uw geduld groeien. Als uw geduld dan volgroeid is, zult u zelf volgroeid zijn, alles aankunnen en een sterk en zuiver karakter hebben.’ Petrus en Paulus stemmen hierin helemaal met Jakobus overeen (zie 1 Petrus 1:6-7, 2 Korinthe 4:7, Romeinen 5:3-4).

Ik maakte over dit thema een rondeel. De herhaling in dit soort gedicht bekrachtigt de kern.  

De storm wil mij versterken
Mijn wortels dieper laten gaan
Wie met God gaat, zal dat merken
De storm wil mij versterken

Mijn karakter bijzonder bewerken
Zodat ik vaster en steviger zal staan
De storm wil mij versterken
Mijn wortels dieper laten gaan  

De groei van onze geestelijke wortels is afhankelijk van de voeding waarmee we ons hart en hoofd vullen. Laten we ons voeden met Zijn waarheid, drinken van het levende water en diep wortelen in Zijn eeuwigdurende trouw en genade.

Els ter Welle