Vechten voor vreugde

Henk Schouten • 82 - 2006/07 • Uitgave: 15
De nieuwste uitgave van onze uitgeverij. Dit is een pracht boek, waar ik buitengewoon blij mee ben. De auteur is John Piper. Wie dit boek leest of beter bestudeert zal gezegend worden. Het bevat veel goeds dat de lezer dichter bij zijn Heiland zal brengen. Om u een indruk te geven volgt hieronder een uitgebreid citaat:Het woord van God is sleutel tot een verhoord gebed

Een ander voordeel van het Woord van God dat een verlangen oproept om de schrift te lezen, overpeinzingen te onthouden, is de rol die het speelt in het verhoren van gebeden. Jezus zei: ‘Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden’(Joh. 15:7). De woorden van Jezus moeten in ons blijven om onze gebeden effectief te maken.

De beste manier om te zien wat het betekent om de woorden van Jezus in ons te houden, is door te kijken naar wat Jezus hier een paar verzen eerder over zei. In vers 5 zegt Hij: ‘Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht.’ Merk de overeenkomst op. In vers 7 zegt Hij: ‘Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven’, en in vers 5 zegt Hij: ‘Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem….’ In vers 5 blijft Jezus zelf in ons, wanneer wij in Hem blijven. Maar in vers 7 blijven Zijn woorden in ons, wanneer wij in Hem blijven. Ik denk dat het doel van deze verandering is om ons te laten zien hoe Jezus in ons blijft, namelijk, door Zijn woorden die in ons blijven.

Maar deze vergelijking werpt ook licht op wat het betekent als de woorden van Jezus in ons blijven. De woorden van Jezus in ons laten blijven betekent: Jezus zelf in ons laten blijven. Het betekent dat we Jezus verwelkomen in ons leven en dat we ruimte voor Hem maken, niet als een stille gast zonder een eigen mening of opdrachten, maar als een overheersende gast wiens woorden, prioriteiten, principes en beloften meer voor ons betekenen dan wat ook.

Wat het voor ons betekent om Jezus’ woorden in ons te laten blijven, is dat we de bijbel niet lezen, erover nadenken of uit het hoofd leren zoals we zouden doen met boeken van oude wijsgeren. Jezus leeft vandaag de dag, zij niet. Hij wil niet dat wij de omgang met Hem door Zijn woorden vervangen door het denken aan Zijn woorden. Hij wil dat wij het Woord overpeinzen, zodat we omgang met Hem kunnen hebben. We horen de woorden van Jezus als de woorden die gesproken worden door een levende persoon. Het is een bewuste daad van je geest om te denken aan een levende persoon wanneer je Zijn woorden tot je neemt. Dat betekent het om Zijn woorden in ons te laten blijven.Hoe leidt het in ons blijven van de woorden van Christus tot effectief gebed?

De reden dat het in ons blijven van de woorden van Christus resulteert in verhoorde gebeden is: dat het ons verandert in het soort mensen dat houdt van waar Hij van houdt, waardoor we vragen om dingen die naar Zijn wil zijn. Dit is geen absolute waarheid. Het ontwikkelt zich. Hoe beter we de levende Christus leren kennen door met Hem te communiceren via Zijn Woord, hoe meer onze verlangens geestelijk worden, zoals Zijn verlangens, in plaats van alleen wereldse. Dit is wat David bedoelde toen Hij in Psalm 37:4 zei: ‘Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.’ De verlangens van het hart zijn niet meer alleen natuurlijke verlangens wanneer het hart boven alles naar God verlangt. Ons verlustigen in de Here - door Zijn naam te eren, Zijn koninkrijk te zoeken en Zijn wil te doen – zal al onze natuurlijke verlangens veranderen in verlangens die op God gericht zijn. Dat is wat er gebeurt wanneer het Woord van God in ons blijft.


Een andere manier om dat te zeggen is dat je, als je wilt dat God reageert op je interesses, je moet toewijden aan Zijn interesses. God is God, Hij heerst niet over de wereld door het adviesbureau genaamd Mensheid in te huren. Hij laat ons delen in de heerschappij over de wereld door gebed, tot het punt waarop we leven in gemeenschap met Hem en volkomen bereid zijn om door Hem gevormd te worden voor Zijn doel met ons.

Eén van de bewijzen hiervoor staat in 1 Joh. 5:14: ‘En dit is de vrijmoedigheid die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. ’Gebed is niet bedoeld voor de bevrediging van onze natuurlijke verlangens. Het is voor de bevrediging van onze verlangens wanneer ze gereinigd zijn en doordrenkt zijn van Christus en Zijn woord, dat ze overeenkomen met Zijn plannen. Dit gebeurt meer en meer als het woord van Christus in ons blijft. Einde citaat.Wanneer u bovenstaand citaat aandachtig leest, valt u op dat hier een schrijver werkt met groot inzicht in de diepte van het woord en van de Here God zelf. Bladzijde aan bladzijde worden we meegenomen in deze rijke inzichten. Vechten voor vreugde is niet een boekje dat je op een regenachtige middag even doorleest. Het is wel een boek waar je regelmatig naar teruggrijpt omdat het helpt ‘Het Woord’ beter te doorgronden.Ik vind het een aanrader voor ieder die meer van Zijn God en Heiland wil leren en ik ben dankbaar dat we als Zoeklicht dit boek mochten uitbrengen. John Piper is er weer buitengewoon in geslaagd ons met zijn gedachten en inzichten te boeien.Ds. Henk SchoutenVechten voor vreugde

Uitgeverij `Het Zoeklicht´

In de boekhandel en uiteraard te bestellen bij Het Zoeklicht 0343-413300

ISBN 978-90-6451-091-5