Verborgen schatten ontdekken in Gods (profetische) Woord

Tanneke Dorgelo • 97 - 2021 • Uitgave: 7
Laatst vertelde ik mijn kinderen over één van mijn grootste flaters die ik me nog kan herinneren. Ze hingen aan mijn lippen toen ik schetste hoe ik als puber wat rond rende op een verzamelplek voor ons tienerkamp. Het was op dat moment wat schemerig. Terwijl ik rende, werd ik ineens neergemaaid door een waslijn die onder mijn neus bleef steken. Tot overmaat van ramp viel ik in de hondenpoep en stonk ik een uur in de wind toen we vervolgens naar het tienerkamp reden.

Doordat er onvoldoende licht was, struikelde ik. Ik bezeerde me, werd vies en verspreidde een onaangename geur. Toen ik nadacht over waarom het zo belangrijk is om de Bijbel te bestuderen, schoot mij dit voorval te binnen. Als we niet onderuit gehaald willen worden, als we struikelblokken op tijd willen zien en een aangename geur willen verspreiden, moeten we Gods Woord bestuderen. In 2 Petrus 1 staat: ‘En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart’ (vers 19). Ook Psalm 119 zegt: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’ (vers 105).

Ons hart verlichten
De laatste jaren ben ik vaker in het profetische woord gaan lezen. Ik wil zo graag meer begrijpen van deze Bijbelboeken. Wat wil de Heer mij laten zien door dit gedeelte van Zijn Woord? Ik ben zo dankbaar dat de Heilige Geest mij nieuwe inzichten heeft gegeven. Hele gedeelten begonnen voor het eerst tot mijn hart te spreken. Wat is Gods Woord toch wonderlijk! Als we ijverig zoeken, laat de Heer ons keer op keer nieuwe schatten zien die in Zijn geïnspireerde Woord verborgen liggen.
God wil ons hart door Zijn profetische woord verlichten. In de eerste plaats mag er een licht opgaan als we meer zicht krijgen op het Licht van de wereld. Openbaring 19:10 vertelt ons dat het profetische woord van de Heere Jezus getuigt. De profeten hebben iets van Hem gezien en mochten getuigen van Zijn wonderlijke schoonheid! God heeft ons de hele Schrift gegeven om onze kostbare Redder en Verlosser te leren kennen.

Vrede, vreugde en hoop
Daarnaast wil God door het profetische Woord niet alleen Zichzelf, maar ook Zijn plannen aan ons openbaren. Is dat niet juist wat we nu nodig hebben, in een wereld waarin volop duisternis, misleiding en verwarring aanwezig zijn? Ik heb het in ieder geval nodig om nu op te kijken naar de hemel en mijn Heer te zien. Ik heb het nodig om te weten dat Hij alles in Zijn hand heeft. Ik moet eraan herinnerd worden dat God waakt over Zijn woord en alles volgens Zijn raad zal volbrengen. Zijn Woord brengt vrede, vreugde en hoop.

En toch… zijn er zoveel andere bronnen waar ik eerst uit put. Dagelijks krijg ik allerlei links en raadpleeg ik diverse filmpjes, podcasts en artikelen. Ik blijf maar klikken, kijken, lezen en luisteren. Hoe denkt deze persoon over iets, wat is de waarheid over dat? En dan kan het mij zomaar overkomen dat ik de Bron van levend water oversla. Dat ik vergeet om mijn God te raadplegen en bij Hem te zijn. Ik denk te kiezen voor het goede, maar onthoud mezelf het beste.

Ernaar hunkeren
Wat zou het mooi zijn als we veel meer honger krijgen naar het Woord van het leven. Dat het voor ons een kostbare schat wordt, die we aan alle kanten willen uitdiepen. Ik verlang ernaar dat we samen het stof van onze Bijbel vegen, en dat het de belangrijkste bron wordt. Dat we de schermpjes laten voor wat ze zijn en ons afzonderen om bij de Heer te zijn. Dat we ernaar gaan hunkeren om een blik op Hem te werpen in Zijn Woord, zodat Hij ons kan beschijnen en door Zijn Geest kan veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid (2 Korinthe 3:18).
Misschien wil je graag meer in Gods Woord lezen, maar weet je niet zo goed hoe. Ik deel graag wat mij in ieder geval helpt. Toen ik een aantal jaar geleden het profetische woord ging bestuderen, heb ik een notitiebijbel gekocht zodat ik alle aantekeningen op één plek heb. Ook begon ik gedeelten te accentueren met verschillende kleuren. Verder leerde ik in die tijd om tijdens en na het lezen mezelf de vraag te stellen: Heer, wat kan ik uit dit gedeelte leren over Uw Wezen, Uw wil en over de Heere Jezus?

Belangrijkste hulplijn
Wat mij helpt is om het Woord biddend en hardop te lezen. In de eerste plaats bid ik of de Heer mij wil helpen om te begrijpen wat er staat, of Zijn Heilige Geest mij nieuwe dingen wil openbaren. Een Bijbelleraar bemoedigde mij eens door te zeggen: Je bent al wijs door de Heilige Geest Die in je is. De Auteur van de Schrift woont in ons: Hij is onze belangrijkste hulplijn bij het bestuderen van de Bijbel. Als ik geraakt word door het Woord, spreek ik dit direct uit en dank ik de Heer. En als ik vragen heb, dan vertel ik Hem dat ik het niet begrijp. Zo ben ik samen met de Heer aan het onderzoeken.

Verder houd ik in gedachten dat de Schrift zichzelf verklaart. Daarom zoek ik verwijsteksten op, zodat de verbanden helder worden. Daarnaast ervaar ik het als heel waardevol om bepaalde woorden verder te onderzoeken en uit te diepen, onder andere door het gebruik van een concordantie. Tot slot is er een schat aan Bijbelverklaringen, studiebijbels, Bijbelstudieboeken en lezingen die meer inzicht geven. Deze bronnen helpen mij bijvoorbeeld om achtergrond te krijgen bij het Bijbelboek dat ik ga lezen. Daarbij is het verrijkend om niet alleen uit nieuwe bronnen te putten, maar ook te graven in datgene wat de gemeente voor ons heeft ontdekt en nagelaten.

Samen met anderen
Het is verstandig om samen met andere gelovigen het Woord te onderzoeken. Al jaren bestudeer ik samen met vrouwen uit diverse kerkelijke achtergronden Gods Woord. We vullen elkaar aan, inspireren elkaar en bidden samen. Als je hiernaar verlangt, kun jij bijvoorbeeld anderen voorstellen om samen een leesplan te gaan volgen en contact te houden via een app. Ook kun je samen de Bijbel gaan bestuderen aan de hand van een Bijbelstudieboek.

Maar het belangrijkste is dat het niet blijft bij het verzamelen van kennis. Laat Zijn Woord bij je binnen komen. Laat de morgenster opgaan in je hart. Zodat wij, die ons vasthouden aan Zijn Woord, mogen gaan schijnen als lichten in de wereld te midden van een verkeerd en ontaard geslacht (Filippenzen 2:15-16) en vrijmoedig mogen getuigen van de hoop die in ons is.

Tanneke Dorgelo

Tanneke Dorgelo is getrouwd en moeder van drie kinderen. Ze heeft een diep verlangen om God te kennen en houdt van het bestuderen en delen van Zijn Woord. Onlangs is haar nieuwe boek verschenen: ‘Keer terug en kom thuis’, een Bijbelstudieboek voor vrouwen over Jeremia. Het boek moedigt aan om terug te keren tot God en dicht bij Hem te leven. Het daagt uit om in deze tijd van God te getuigen en pal te staan voor de waarheid van Gods Woord.