Vergissen

Hans van den Berg • 85 - 2009 • Uitgave: 23
Ja, dat kan iedereen, zich vergissen; het kan een abuis zijn, een dwaling, een misslag, een misrekening, een fout. En meestal kom je er na verloop van tijd achter en dan trek je de conclusie dat het een vergissing was! En het kan iedereen overkomen en het kán niet anders of het is iedereen die volwassen is al eens overkomen.
Het onderwerp kwam bij mij tot leven toen ik vernam dat de president van de VS, Barack Obama, de Nobelprijs voor de Vrede was toegekend. Na nog geen tien maanden praktiserend leider van Amerika, meende het comité, dat jaarlijks deze prijzen toekent, dat hij van de 205 kanshebbers de meest aangewezen persoon was die er dit jaar voor in aanmerking kwam. De prijs dient ‘als beloning voor iemand die zich bijzonder heeft ingezet om de ‘vrede’ dichterbij te brengen’! Met verbazing vernam ik dan ook het bericht over deze winnaar en met mij nog heel veel anderen! Hij werd uitgekozen, niet om wat hij al gedaan heeft, maar om wat hij van plan is te gaan doen! Één zin uit de redenering luidt: ‘Slechts zeer zelden heeft een persoon in dezelfde mate als Obama de aandacht van de wereld getrokken en haar bevolking hoop op een betere toekomst gegeven.’ En blijkbaar heeft het voltallige comité daar zoveel vertrouwen in gehad, dat ze unaniem hem de ‘hoofdprijs’ ad 1 miljoen euro toekende.
Of dit ook naar de wens van Alfred B. Nobel is geweest, dat is maar de vraag. Hij liet in 1896 een testament na waarin was opgenomen dat van de rente van het vermogen jaarlijks aan vijf, later zes, mensen prijzen zouden worden toegekend ‘die in het afgelopen jaar aan de mensheid het grootste nut hebben verschaft’! En in dát licht heb ik bij deze keuze toch mijn twijfels, maar natuurlijk mag je daar anders over denken. Ik hoop alleen niet dat later zal blijken, dat het een vergissing was! En dat ze zich kúnnen vergissen, dat is wel gebleken uit hun keuze van wat jaren geleden, toen ze de Palestijnse leider Arafat de Nobelprijs voor de Vrede toekenden, notabene!
Een bekend Nederlands gezegde is: ‘een vergissing is menselijk’; en dat is zo, iedereen maakt wel eens een fout, of een miskleun. Maar het is een schrale troost als je vandaag hebt gehoord dat de bank onderuit is gegaan, waar je al je spaarcenten hebt gestald!
En Agnes Jongerius vergiste zich ook behoorlijk in haar achterban, toen ze aangaf dat ze, als het om de AOW-leeftijd ging, met iedereen wel wilde samenwerken, ‘al was het met de duvel en z’n ouwe moer’ en dus zeker ook wel met de partij van Wilders (PVV)! Zij kon de miskleun nog snel ongedaan maken, maar voor hoeveel mensen is er geen weg meer terug?
Als je je vergist in de aankoop van iets, dan kun je dat nog binnen zeven dagen ongedaan maken en terugbrengen, of sturen. Maar als men ondoordacht verkeerde keuzes maakt die betrekking hebben op serieuze zaken, dan kan dat een leven lang nare gevolgen hebben! Dat kan al beginnen met een keuze voor een schoolopleiding en het kan zich uitstrekken tot de keuze van een zakenpartner, maar nog veel meer van een levenspartner! Zelfs kun je zélf als een vergissing door het leven moeten gaan, om dat je niet gewenst was door je ouders. Daarom is ook dat andere gezegde van zoveel belang, om zonder ‘kleerscheuren’ door dit leven te komen, namelijk: ‘Bezint, voor u begint,’ met wát dan ook! Want een vergissing, hoe menselijk ook, kan er heel diep inhakken, een leven lang!
Één ding is zeker: wie je ook bent, voor God ben je geen vergissing! Hij is je Schepper, ook al geloof je dat misschien niet. Hij heeft je gewild, hier op aarde, anders was je er écht niet! Vergis je niet, God heeft een plan met jouw leven, maar Hij wil eerst in contact met je komen, zodat Hij het je duidelijk kan maken. In de eerste plaats dat Hij van je houdt en als je dat hebt geaccepteerd, dan gaat Hij je laten zien welk doel Hij voor ogen heeft, wat jou betreft. Dan ga je ook zien dat dát doel precies past in dat grote Plan dat Hij op wereldniveau aan het uitvoeren is en dat al heel ver gevorderd is! Maar wil je er bij betrokken zijn, of betrokken raken? Hij laat je vrij in je keuze en Hij raadt je ook aan om je te bezinnen, voor je begint met Hem, want het is heel serieus, Zijn plan met jou.
In de Bijbel, het Boek van God, komt het woord ‘vergissing’ maar drie keer voor, maar het woord ‘dwalen’ meerdere malen. Paulus schrijft in zijn tijd aan de Galaten - en vandaag aan ons: ‘Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten’ (Gal. 6:7). Ik vertaal het met: ‘Vergis je niet, maak jezelf niks wijs, je kunt met God geen loopje nemen.’ “Wat je zaait zul je oogsten,” zo vervolgt hij. En dat geldt voor ons nog precies zo, ook als het ons geestelijk leven betreft.
Het heeft allemaal met die bewuste keuze te maken! Welk ‘zaad’ kies je? De vrucht dáárvan zul je oogsten, eens. Vergis je dus niet in het ‘zaad’, maak jezelf niks wijs door vol te houden dat je er ‘goed’ mee zit, terwijl je wel béter weet. God laat niet met Zich spotten!
Toen Jezus, de Zoon van God, aan het kruis hing als een vervloekte en daaraan stierf, toen geloofden zelfs Zijn volgelingen dat het allemaal één grote vergissing was geweest, het volgen en luisteren naar Hem. Maar toen Hij drie dagen later uit de dood verrees en aan hen verscheen, begrepen ze dat ze zich lelijk vergist hadden! Dit was en is de Man, de Enige, die werkelijk, in plaats van Obama, zoals het Nobelcomité formuleerde, of wie dan ook: ‘de aandacht van de wereld heeft getrokken en haar bevolking hoop op een betere toekomst heeft gegeven.’ Vergis je niet in de persoon van wie je het gaat verwachten, voor de komende tijd! Maak jezelf niks wijs, er is maar één Weg naar God de Vader toe en dat is JEZUS! Kies daarom de juiste Weg; er zijn er maar twee: de Weg naar de hemel en de weg naar de hel. Een alternatief of een ‘sluipweg’ bestaat er niet, vergis je niet! Als je dan weet wat goed is en je leeft er niet naar, dan is het zonde, schrijft Jakobus (4:17) en geen vergissing meer!

Hans van den Berg